Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  The Houthi Movement (Ansar Allah) Facing the Coalition Forces
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Alogai, Fikri
  The unrest prevailed in the Arab world during and after the Arab Spring and the escalation of the rivalry between Iran and Saudi Arabia made all parties feel reluctant to make concessions to reach a settlement. The challenge for the Yemeni negotiators is to find a path to stop the escalation, despite the outbreak of fighting in several places. The local parties, which would be the big¬gest loser, should be supported to reach some agreement. This is because a proxy war which is sectarian in nature will not create victors. Thus a political settlement would be less costly to achieve reasonable goals. Ideally, escalation could occur through a cease-fire mediated and watched by the Security Council. Then negotiations under the auspices of the United Nations and with the support of the GCC could be resumed to reach a settlement on the most pivotal issue: the executive authority. A GCC, especially Saudi Arabia, could help settlement by encouraging Hadi to accept a minimum collective leadership. An even better solution is for Hadi to resign to reach an ac¬ceptable agreement on a large scale for the establishment of an executive authority. The Sultanate of Oman, being more neutral could to be a potential place for the negotiations; it would be even good to assist in managing the negotiation If the parties were able to settle the issue of the presidency and stop the escalation, Yemenis can move then to negotiate details about power-sharing before the election and put a framework to address the state structure. The progress that has been made already in negotiations indicates there is a possibility for a reasonable solution.
 • Item
  Stosunki francusko-andorskie w dwudziestolecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Łukaszewski, Marcin
  W 1993 roku społeczeństwo Andory zdecydowało o przyjęciu pierwszej w dziejach Księstwa konstytucji. Rok ten był dla tego pirenejskiego państwa również wyjątkowy ze względu na przyjęcie go do ONZ i ze względu na zawarcie trójstronnego traktatu z oboma sąsiadami : Hiszpanią i Francją. Zdaniem autora, traktat ten w sposób znaczący wpłynął na pozycję Andory na arenie międzynarodowej i na kolejne dziesięciolecia uwarunkował relacje tego państwa z sąsiadami. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba podjęcia analizy tych stosunków, opierając się na relacjach andorsko-francuskich. Autor stara się wskazać sprawy, które stanowiły dla obu państw przedmiot sporu i kompromisu: oszustwa podatkowe, kwestia granicy czy chociażby waluta euro.
 • Item
  The OSCE Border Management Staff College
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Raczkowski, Henryk
  Effective border management is a priority for OSCE participating States and partners. Taking into consideration states’ border security needs, it was of a crucial importance to develop systems and structures that respond to them. These are developed not only within states, but also within international organizations. The OSCE Member States initiated the Border Security and Management Concept : cooperation among the national agencies involved into border security and management on all the levels. One of the elements of this concept is the Border Management Staff College in Dushanbe.
 • Item
  SIPRI Yearbook 2014
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Magiera, Maciej
  Ostatnie wydanie SIPRI Yearbook 2014 dotyczy 2013 r. i koncentruje się na trzech wydaje się najważniejszych z punktu widzenia badań nad pokojem kwestiach: bezpieczeństwo i konflikty, wydatki wojskowe i uzbrojenie oraz nieproliferacja, kontrola zbrojeń i rozbrojenie. Niniejsze opracowanie zawiera uporządkowane chronologicznie najważniejsze tendencje opublikowane w roczniku.
 • Item
  Polskie analizy strategiczne - przegląd 2014 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Wiśniewski, Rafał
  Artykuł stanowi subiektywny przegląd artykułów publikowanych w 2014 r. na łamach wybranych polskich czasopism naukowych z obszaru studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Autor dokonał wyboru tekstów dotyczących najczęściej poruszanych tematów (jak np. konflikt ukraiński, ewolucja NATO oraz WPBiO), jak również prezentujących ciekawe i innowacyjne stanowiska badawcze (np. szkolnictwo wyższe jako zasób potęgi państwa czy militarne zastosowania biotechnologii). Prezentacja tez autorów omawianych tekstów została dodatkowo opatrzona komentarzem naukowym.
 • Item
  Zmiany demograficzne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Analiza na przykładzie Japonii
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Warchoł, Paulina
  Artykuł analizuje wpływ zmian demograficznych na bezpieczeństwo państwa na przykładzie Japonii. Głównym celem jest wyszczególnienie najbardziej znaczących rodzajów zmian demograficznych, w tym przypadku zjawiska starzejącego się społeczeństwa, niskiego współczynnika dzietności oraz migracji wewnętrznych oraz ich analizę w kontekście wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne Japonii w obecnym środowisku międzynarodowym.
 • Item
  Ludobójstwo w irackim Kurdystanie w latach 80. XX wieku i jego umiędzynarodowienie
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Jomma, Fuad
  Problem ludobójstwa w irackim Kurdystanie stanowi apogeum konfliktu iracko-kurdyjskiego sięgającego początku lat 20. XX wieku. Nacjonalistyczna partia Al-Baas, która doszła do władzy w 1963 r., zaczęła prowadzić represyjną politykę wobec Kurdów polegającą na wysiedleniach z rdzennych obszarów na terytoria zamieszkałe przez ludność arabską lojalną wobec rządu. Kolejnymi krokami skierowanymi przeciw mniejszości kurdyjskiej było zorganizowane, masowe niszczenie i konfiskata jej mienia, ponadto zakaz przebywania w strefach wydzielonych przez władze, a także czystki etniczne na dużą skalę. Liczbę Kurdów, którzy padli ofiarą reżimu Saddama Husajna szacuje się na 182 tysiące. Użycie broni chemicznej w miejscowości Halabdża spowodowało śmierć ponad 5 tysięcy Kurdów, a ci którzy ocaleli do dziś odczuwają skutki tego ataku. To właśnie ta zbrodnia doprowadziła do umiędzynarodowienia kwestii kurdyjskiej, a w konsekwencji do uniezależnienia obszarów kurdyjskich od Bagdadu w latach 90. XX wieku. Niemal wszyscy autorzy ataku chemicznego oraz innych zbrodni na Kurdach zostali postawieni przed sądem i skazani za popełnione czyny.
 • Item
  Envisioning the ,,Right to Life and Enjoy Peace, Human Rights and Development" Within the Human Rigths Council
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Fernandez, Christian Guillermet; Puyana, David Fernández
  War and peace have perpetually alternated in history. Consequently, peace has always been seen as an endless project, even a dream, to be in brotherhood realized by all members of international community. Since the XVII century the elimination of war and armed conflict has been a political and humanitarian objective of all nations in the world. Both the League of Nations and the United Nations were conceived with the spirit of eliminating the risk of war through the pro¬motion of peace, cooperation and solidarity among Nations. The Universal Declaration of Hu¬man Rights and the subsequent human rights instruments were drafted with a sincere aspiration of promoting the value of peace and human rights worldwide. International practice shows the close linkage between the disregard of human rights and the existence of war and armed conflict. It follows that the role of human rights in the prevention of war and armed conflict is very important. Since 2008 the Human Rights Council has been working on the “Promotion of the right of peoples to peace.” Pursuant resolutions 20/15 and 23/16 and 27/17 the Council decided firstly to establish, and secondly and thirdly to extend the mandate of the openended working group (OEWG) aimed at progressively negotiating a draft United Nations declaration on the right to peace. The OEGW welcomed in its second session (July 2014) the approach of the Chairper- son-Rapporteur, which is basically based on the relationship between the right to life and human rights, peace and development. Consequently, this approach could be developed during the third session of the Working Group (April 2015). At its 8th meeting, on 24 April 2015, the Group adopted the draft report on its third session ad referendum and decided to entrust the Chairperson-Rapporteur with its finalization.
 • Item
  Bezpieczeństwo surowcowe w zakresie ziarna kakaowego a sytuacja polityczna ta Wybrzeżu Kości Słoniowej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Skarżyński, Mirosław
  W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa surowcowego w zakresie ziarna kakaowego w kontekście sytuacji politycznej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Przedstawiono rolę Wybrzeża Kości Słoniowej w światowym obrocie kakao. Rozpatrzono podstawowe aspekty sytuacji politycznej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W podsumowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania bezpieczeństwa surowcowego w zakresie ziarna kakaowego.
 • Item
  Stanowisko Unii Europejskiej wobec nowej agendy rozwojowej Post 2015
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Kaczmarek, Filip
  Ważność aktualnej, globalnej agendy rozwojowej, znanej pod nazwą Milenijne Cele Rozwojowe (MDGs), kończy się 31 grudnia 2015 r. Od 2010 r. trwają prace analityczne, programowe i polityczne nad nową agendą rozwojową, która zastąpi MDGs począwszy od 1 stycznia 2016 r. Unia Europejska jest bardzo aktywnym uczestnikiem prac nad kształtem kolejnej agendy rozwojowej. Aktywność UE w tym obszarze wynika zarówno z ambicji tej organizacji, chcącej od¬grywać rolę „globalnego gracza”, jak i znaczenia założeń globalnej polityki rozwojowej dla unijnej współpracy rozwojowej. Nieprzypadkowo Unia Europejska ogłosiła rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju - European Year for Development (EYD). Artykuł przedstawia stanowisko najważniejszych instytucji UE wobec nowej agendy rozwojowej
 • Item
  Rola case study w zarządzantu kryzysowym w obliczu modelowania
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Magiera, Maciej
  Obecnie społeczeństwa zachodnie żądają kompleksowego minimalizowania ryzyka i przerzuciły ten obowiązek na administrację publiczną. Tym samym wzrosło znaczenie zarządzania kryzysowego, a dokładniej skuteczności działania w jego ramach. Wydaje się, że proponowana metoda oparta na case study umożliwi dostarczanie pewnych (niefałszywych) przesłanek, co ograniczy specyfikę zarządzania kryzysowego (zmienność, deficyt informacyjny itp.), i stanie się posiłkową bazą empiryczną dla podmiotów administracji publicznej skazanych na wnioskowanie pod presją czasu z mało znanych i nieusystematyzowanych materiałów źródłowych.
 • Item
  Z powrotem do debaty neo-neo. Dwa spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Rewizorski, Marek
  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozbieżności między ujęciem neorealistycznym a neoliberalnym w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa energetycznego, ale także zanalizowanie, w sposób właściwy wskazanym szkołom myślenia, współczesnych zjawisk i procesów wpływających na relacje między podmiotami kształtującymi politykę energetyczną na poziomie międzynarodowym. Służą temu dwa studia przypadku, z których pierwszy został poświęcony chińskiej strategii energetycznej na „Większym Bliskim Wschodzie” (neore-alizm), drugi zaś - problemowi instytucjonalizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej (neoliberalizm).
 • Item
  Iran in the Minds of the Israe
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Levy, Mordechai
  The foreign policy of Israel towards Iran relies on the shared understanding of the leadership and the public in Israel of the reality, and hence agreement is also built regarding the steps that should be undertaken regarding Iran and its nuclear program. Through research of the social representations, it will be possible to identify the core images and bases of agreement of society in Israel and to identify the existence of alternative understanding of subgroups, which exist in parallel in the society. The findings indicate that the heterogeneity in Israeli society is expressed also in the collection of images and explanations regarding the nature of the State of Israel and re¬garding the Iranian threat. In the Jewish group it is possible to identify two systems of core repre¬sentations: the first is collection of images of the Holocaust and the second is images of the Israeli-Arab conflict. In the Arab group differences among its sub-groups was found. Groups whose sons serve in the Israeli military created discourse similar to the Jewish group, and the other Arabs formed images around the status as a minority in the Jewish nation state.
 • Item
  Niepewna normalizacja stosunków polityczno-gospodarczych Iranu z zachodem
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Gwiazda, Adam
  Celem artykułu jest analiza dotychczasowych osiągnięć negocjacji prowadzonych przez pię¬ciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec z władzami Iranu. Negocjacje skierowane są na ograniczenie irańskiego programu nuklearnego i normalizację wzajemnych stosunków. Porozumienie tymczasowe, podpisane w listopadzie 2013 r. w Genewie nie doprowadziło do zawarcia ostatecznych uzgodnień. Wynegocjowane 2 kwietnia 2015 r. porozumienie ramowe z Lozanny, choć powinno być uznane za sukces przez fakt prowadzenia rozmów, to brak konkretnych ustaleń nakazuje uznać je za negocjacyjne niepowodzenie.
 • Item
  Od Surge do państwa islamskiego, Przyczyny i uwarunkowania destabilizacji Iraku po 2011 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Karczewski, Maciej
  Celem artykułu jest ukazanie dynamiki wydarzeń, które doprowadziły do destabilizacji sytuacji w Iraku po wycofaniu się z tego państwa wojsk amerykańskich. Wyjaśnione zostały czynniki, które doprowadziły do wzrostu napięć w relacjach międzywyznaniowych oraz uwarunkowania wzrostu znaczenia ugrupowań ekstremistycznych. Kluczowym punktem analizy jest wyjaśnienie przyczyn sukcesu tzw. Państwa Islamskiego, stanowiącego zagrożenie o charakterze ponadregionalnym. Działalność tej organizacji doprowadzić może do rozpadu Iraku oraz destabilizacji całego Bliskiego Wschodu.
 • Item
  Wpłvw Arabskiej wiosny na spontaniczną twórczość literacką młodego pokolenia w Egipcie
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Styszyński, Marcin
  Wybuch protestów i zamieszek na placu Tahrir w Egipcie wpłynął na aktywny rozwój rozmaitych form literackich prezentowanych przez młode pokolenie Egipcjan będących kluczowym ogniwem niezadowolenia z warunków społeczno-politycznych w 2011 roku. Mimo braku gruntownego przygotowania literackiego charakterystycznego dla znanych pisarzy i poetów, młodzi twórcy w spontaniczny sposób wyrażali swoje myśli i emocje związane z aktualną sytuacją w państwie oraz dążeniami, oczekiwaniami i obawami dotyczącymi przyszłości. Twórczość młodych z placu Tahrir stanowi ponadto szczegółową kronikę wydarzeń Arabskiej wiosny, a także ilustruje panujące nastroje społeczne.
 • Item
  The Power of ldeas. The Influence of Hassan Al-Banna and Sayyid Qutb on the Muslim Brotherhood Organization
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Azoulay, Ronnie
  This article analyzes the ideological influences of Egyptian leaders Hassan al-Banna and Sayyid Qutb on the Muslim Brotherhood. Al-Banna and Qutb are considered by many scholars as prominent thinkers in the Muslim world of the twentieth century. They have had a major impact on Islamic extremism in modern times, and have dealt with a number of religious and social issues, which exist in Islamic discourse until today. On the one hand, many of their writings were written metaphorically, while on the other hand, their writings are interpreted by many as explicit orders to exercise violence. This article examines whether Qutb and al-Banna’s ideas still have actual impact on the Egyptian Muslim Brotherhood. The aim is to make a case for assuming a new standpoint, which will add to the wider research knowledge.
 • Item
  Stanowiska wybranych państw regionu Bliskiego Wschodu wobe zmian politycznych w Egipcie. Wpływ na obecny stan stosunków dwustronnych
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Osiewicz, Przemysław
  Przedmiot niniejszego artykułu stanowi szczegółowa analiza stanowisk władz najważniejszych państw bliskowschodnich, w odniesieniu do zmian na egipskiej scenie politycznej po 2009 roku : Izraela, Turcji, Islamskiej Republiki Iranu oraz państw członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej - Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Omanu i Kuwejtu. Celem artykułu jest ustalenie przyczyn, dla których władze wyżej wymienionych państw zdecydowały się, bądź też nie, wesprzeć proces zmian politycznych w Egipcie w latach 2011i2013r.,a także konsekwencji tych decyzji z perspektywy 2015 r., zwłaszcza wpływu na obecny stan stosunków dwustronnych.
 • Item
  Dziesięć ,,plag egipskich'' dla demokracji w Egipcie - analiza współczesnych zagrożeń dla demokracji w Egipcie
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Wojciechowski, Sebastian
  Celem tekstu jest zaprezentowanie różnorodnych czynników będących utrudnieniem lub zagrożeniem dla współczesnej egipskiej demokracji. Skoncentrowano się przy tym jednak nie tylko na ich krótkiej charakterystyce, ale również próbie systematyzacji dokonanej przy pomocy koncepcji triady czynników antydemokratycznych (TCA), która wskazuje na główne determinanty osłabiające lub wręcz niwelujące procesy demokratyczne zachodzące we współczesnym świecie. W nawiązaniu do publikacji pt. Democration in the Arab World postawiono ponadto następujące pytania badawcze: Czy zagrożenia dla demokracji w Egipcie, rozpatrywane na tle doświadczeń innych państw, są podobne czy też całkowicie odmienne? Jakie są ich główne przyczyny ?.
 • Item
  The Impact of the Arab Spring on the Palestinian Question
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Taffal, Assad
  The Palestinian question has been deeply influenced by regional political trends for the last six decades. Palestinians have been exposed to external and internal Arab politics, suffering - from the Lebanese civil war of 1976-1989, the Iranian Revolution of 1979, the Iraqi invasion of Kuwait in 1991, the American occupation of Iraq in 2003, and the Arab Spring since 2010. Those examples remind of the fragility of the Palestinian issue and its deep dependence on stability in the Arab World. The issue of present developments in the Arab region, the Israeli-Palestinian conflict, and the peace process in the Middle East are highly correlated.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego