Z powrotem do debaty neo-neo. Dwa spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Back to the Neo-Neo Debate. Two Theoretical Perspectives on Energy Security

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozbieżności między ujęciem neorealistycznym a neoliberalnym w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa energetycznego, ale także zanalizowanie, w sposób właściwy wskazanym szkołom myślenia, współczesnych zjawisk i procesów wpływających na relacje między podmiotami kształtującymi politykę energetyczną na poziomie międzynarodowym. Służą temu dwa studia przypadku, z których pierwszy został poświęcony chińskiej strategii energetycznej na „Większym Bliskim Wschodzie” (neore-alizm), drugi zaś - problemowi instytucjonalizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej (neoliberalizm).
The purpose of this article is to show the differences between the recognition of a neo-liberal and a neo-realist view in relation to the issue of energy security, but also to analyze, in a manner appropriate for designated schools of thought, contemporary phenomena and processes that affect relations between actors shaping the energy policy at the international level. To achieve this, the Author used two case studies. The first is dedicated to the Chinese energy strategy for the „Greater Middle East” (neorealism), the second relates to issue of institutionalization of the EU energy policy (neoliberalism).

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 249-266.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego