Zmiany demograficzne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Analiza na przykładzie Japonii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Demographic Changes as a Threat to Security. Analysis on the Example of Japan

Abstract

Artykuł analizuje wpływ zmian demograficznych na bezpieczeństwo państwa na przykładzie Japonii. Głównym celem jest wyszczególnienie najbardziej znaczących rodzajów zmian demograficznych, w tym przypadku zjawiska starzejącego się społeczeństwa, niskiego współczynnika dzietności oraz migracji wewnętrznych oraz ich analizę w kontekście wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne Japonii w obecnym środowisku międzynarodowym.
The article analyses the impact of demographic changes on the national security based on the Japan’s experience. The main goal of the article is to highlight the most significant types of demographic changes, in this case the aging society, low total fertility rate and domestic migration, and their impact on the Japan’s economic and military security in the current international environment.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 345-360.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego