Polskie analizy strategiczne - przegląd 2014 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polish Strategic Analyses - 2014 Review

Abstract

Artykuł stanowi subiektywny przegląd artykułów publikowanych w 2014 r. na łamach wybranych polskich czasopism naukowych z obszaru studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Autor dokonał wyboru tekstów dotyczących najczęściej poruszanych tematów (jak np. konflikt ukraiński, ewolucja NATO oraz WPBiO), jak również prezentujących ciekawe i innowacyjne stanowiska badawcze (np. szkolnictwo wyższe jako zasób potęgi państwa czy militarne zastosowania biotechnologii). Prezentacja tez autorów omawianych tekstów została dodatkowo opatrzona komentarzem naukowym.
The article constitutes a subjective review of articles published in 2014 on the pages of selected Polish academic journals dealing with International Security Studies („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” and „Stosunki Międzynarodowe”). The author has selected texts dealing with most popular topics (e.g. Ukrainian conflict, evolution of NATO and CSDP), as well those presenting interesting and innovative research propositions (e.g. higher education as a resource for state power or military applications o biotechnology). Presentation of thesis put forward by authors of selected articles is accompanied by scientific comments.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 361-378.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego