Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  The Houthi Movement (Ansar Allah) Facing the Coalition Forces
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Alogai, Fikri
  The unrest prevailed in the Arab world during and after the Arab Spring and the escalation of the rivalry between Iran and Saudi Arabia made all parties feel reluctant to make concessions to reach a settlement. The challenge for the Yemeni negotiators is to find a path to stop the escalation, despite the outbreak of fighting in several places. The local parties, which would be the big¬gest loser, should be supported to reach some agreement. This is because a proxy war which is sectarian in nature will not create victors. Thus a political settlement would be less costly to achieve reasonable goals. Ideally, escalation could occur through a cease-fire mediated and watched by the Security Council. Then negotiations under the auspices of the United Nations and with the support of the GCC could be resumed to reach a settlement on the most pivotal issue: the executive authority. A GCC, especially Saudi Arabia, could help settlement by encouraging Hadi to accept a minimum collective leadership. An even better solution is for Hadi to resign to reach an ac¬ceptable agreement on a large scale for the establishment of an executive authority. The Sultanate of Oman, being more neutral could to be a potential place for the negotiations; it would be even good to assist in managing the negotiation If the parties were able to settle the issue of the presidency and stop the escalation, Yemenis can move then to negotiate details about power-sharing before the election and put a framework to address the state structure. The progress that has been made already in negotiations indicates there is a possibility for a reasonable solution.
 • Item
  Stosunki francusko-andorskie w dwudziestolecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Łukaszewski, Marcin
  W 1993 roku społeczeństwo Andory zdecydowało o przyjęciu pierwszej w dziejach Księstwa konstytucji. Rok ten był dla tego pirenejskiego państwa również wyjątkowy ze względu na przyjęcie go do ONZ i ze względu na zawarcie trójstronnego traktatu z oboma sąsiadami : Hiszpanią i Francją. Zdaniem autora, traktat ten w sposób znaczący wpłynął na pozycję Andory na arenie międzynarodowej i na kolejne dziesięciolecia uwarunkował relacje tego państwa z sąsiadami. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba podjęcia analizy tych stosunków, opierając się na relacjach andorsko-francuskich. Autor stara się wskazać sprawy, które stanowiły dla obu państw przedmiot sporu i kompromisu: oszustwa podatkowe, kwestia granicy czy chociażby waluta euro.
 • Item
  The OSCE Border Management Staff College
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Raczkowski, Henryk
  Effective border management is a priority for OSCE participating States and partners. Taking into consideration states’ border security needs, it was of a crucial importance to develop systems and structures that respond to them. These are developed not only within states, but also within international organizations. The OSCE Member States initiated the Border Security and Management Concept : cooperation among the national agencies involved into border security and management on all the levels. One of the elements of this concept is the Border Management Staff College in Dushanbe.
 • Item
  SIPRI Yearbook 2014
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Magiera, Maciej
  Ostatnie wydanie SIPRI Yearbook 2014 dotyczy 2013 r. i koncentruje się na trzech wydaje się najważniejszych z punktu widzenia badań nad pokojem kwestiach: bezpieczeństwo i konflikty, wydatki wojskowe i uzbrojenie oraz nieproliferacja, kontrola zbrojeń i rozbrojenie. Niniejsze opracowanie zawiera uporządkowane chronologicznie najważniejsze tendencje opublikowane w roczniku.
 • Item
  Polskie analizy strategiczne - przegląd 2014 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Wiśniewski, Rafał
  Artykuł stanowi subiektywny przegląd artykułów publikowanych w 2014 r. na łamach wybranych polskich czasopism naukowych z obszaru studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Autor dokonał wyboru tekstów dotyczących najczęściej poruszanych tematów (jak np. konflikt ukraiński, ewolucja NATO oraz WPBiO), jak również prezentujących ciekawe i innowacyjne stanowiska badawcze (np. szkolnictwo wyższe jako zasób potęgi państwa czy militarne zastosowania biotechnologii). Prezentacja tez autorów omawianych tekstów została dodatkowo opatrzona komentarzem naukowym.