Bezpieczeństwo surowcowe w zakresie ziarna kakaowego a sytuacja polityczna ta Wybrzeżu Kości Słoniowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Raw Material Security in the Range of Cocoa Beans and Political situation in cóte D'ivoirę

Abstract

W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa surowcowego w zakresie ziarna kakaowego w kontekście sytuacji politycznej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Przedstawiono rolę Wybrzeża Kości Słoniowej w światowym obrocie kakao. Rozpatrzono podstawowe aspekty sytuacji politycznej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W podsumowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania bezpieczeństwa surowcowego w zakresie ziarna kakaowego.
In the article were discussed the problems of raw material security in the range of cocoa beans in the context of political situation in Côte d’Ivoire. The role of Côte d’Ivoire in the world trade of cocoa was presented in this paper. There are considered the fundamental aspects of political situation in Côte d’Ivoire. In summary, the author paid attention to conditions of raw material security in the range of cocoa beans.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 293-306.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego