Stosunki francusko-andorskie w dwudziestolecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Franco-Andorran Relations in the 20th Anniversary of the Signing of the Treaty on Good Neighborhood, Friendship and Cooperation

Abstract

W 1993 roku społeczeństwo Andory zdecydowało o przyjęciu pierwszej w dziejach Księstwa konstytucji. Rok ten był dla tego pirenejskiego państwa również wyjątkowy ze względu na przyjęcie go do ONZ i ze względu na zawarcie trójstronnego traktatu z oboma sąsiadami : Hiszpanią i Francją. Zdaniem autora, traktat ten w sposób znaczący wpłynął na pozycję Andory na arenie międzynarodowej i na kolejne dziesięciolecia uwarunkował relacje tego państwa z sąsiadami. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba podjęcia analizy tych stosunków, opierając się na relacjach andorsko-francuskich. Autor stara się wskazać sprawy, które stanowiły dla obu państw przedmiot sporu i kompromisu: oszustwa podatkowe, kwestia granicy czy chociażby waluta euro.
In 1993, the society of Andorra decided to accept the first constitution in the history of the Principality. This year was also unique for the Pyrenean state due to the accession to the UN and due to the concluding the trilateral treaty with two neighbors: Spain and France. According to the author, the Treaty has significantly influenced on the position of Andorra in the international arena and for the next decade conditioned the relationship of the state with its neighbors. The purpose of this article is to undertake an analysis of the relationship based on Andorran-French relations. The author tries to identify issues that were the subject matter of the two countries’ dis¬pute and compromise: tax fraud, the border issue or even the euro currency.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 399-414.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego