SIPRI Yearbook 2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

SIPRI Yearbook 2014

Abstract

Ostatnie wydanie SIPRI Yearbook 2014 dotyczy 2013 r. i koncentruje się na trzech wydaje się najważniejszych z punktu widzenia badań nad pokojem kwestiach: bezpieczeństwo i konflikty, wydatki wojskowe i uzbrojenie oraz nieproliferacja, kontrola zbrojeń i rozbrojenie. Niniejsze opracowanie zawiera uporządkowane chronologicznie najważniejsze tendencje opublikowane w roczniku.
The latest SIPRI Yearbook 2014 focuses on three most important questions crucial for peace research: (1) security and conflicts; (2) military spending and armaments ; (3) nonproliferation, arms control and disarmament. The material contains chronologically ordered tendencies published in the Yearbook.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 379-384.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego