Stanowisko Unii Europejskiej wobec nowej agendy rozwojowej Post 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

EU Position on the Post 2015 Development Agenda

Abstract

Ważność aktualnej, globalnej agendy rozwojowej, znanej pod nazwą Milenijne Cele Rozwojowe (MDGs), kończy się 31 grudnia 2015 r. Od 2010 r. trwają prace analityczne, programowe i polityczne nad nową agendą rozwojową, która zastąpi MDGs począwszy od 1 stycznia 2016 r. Unia Europejska jest bardzo aktywnym uczestnikiem prac nad kształtem kolejnej agendy rozwojowej. Aktywność UE w tym obszarze wynika zarówno z ambicji tej organizacji, chcącej od¬grywać rolę „globalnego gracza”, jak i znaczenia założeń globalnej polityki rozwojowej dla unijnej współpracy rozwojowej. Nieprzypadkowo Unia Europejska ogłosiła rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju - European Year for Development (EYD). Artykuł przedstawia stanowisko najważniejszych instytucji UE wobec nowej agendy rozwojowej
The validity of the current global development agenda, known as the Millennium Develop¬ment Goals (MDGs) ends on December 31,2015. International community has worked on the new development agenda since 2010. The new development agenda will replace the MDGs from 1 Jan¬uary 2016. The European Union is a very active participant in the work on the shape of the new de¬velopment agenda. EU activity in this area is coming clearly both from the organization’s ambition, wanting to play the role of a „global player” and the importance of global development policy objectives for the EU’s development cooperation. Not coincidentally, the European Union announced the 2015 European Year of Development (EYD). The article presents the position of the most important institutions of the EU towards a new agenda for development (Post 2015 agenda).

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 279-292.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego