Rola case study w zarządzantu kryzysowym w obliczu modelowania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Role of Case Study in Crisis Management in The Face of Modeling

Abstract

Obecnie społeczeństwa zachodnie żądają kompleksowego minimalizowania ryzyka i przerzuciły ten obowiązek na administrację publiczną. Tym samym wzrosło znaczenie zarządzania kryzysowego, a dokładniej skuteczności działania w jego ramach. Wydaje się, że proponowana metoda oparta na case study umożliwi dostarczanie pewnych (niefałszywych) przesłanek, co ograniczy specyfikę zarządzania kryzysowego (zmienność, deficyt informacyjny itp.), i stanie się posiłkową bazą empiryczną dla podmiotów administracji publicznej skazanych na wnioskowanie pod presją czasu z mało znanych i nieusystematyzowanych materiałów źródłowych.
Currently, Western societies demand the comprehensive minimize risk and move this duty on public administration. Thus, has increased importance of crisis management, and more specifically efficient operation. It seems that the proposed method, based on the case study, provide the certain rationale, which will restrict the specificity of crisis management (variability, information deficit, etc.) and will become empirical base for public administrations sentenced to inference under time pressure with little-known and unstructured source materials.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2015, nr 8, s. 267-278.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego