Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10923
Title: Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists - De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations
Other Titles: Bezpieczeństwo informacji na przykładzie tajnej współpracy i wywierania wpływu przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na dziennikarzy - przepisy de lege lata i de lege ferenda
Authors: Rosicki, Remigiusz
Keywords: Information Security
bezpieczeństwo informacji
Internal Security Agency of Poland
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 145-154.
Abstract: The text addresses the issue of information security as exemplified by clandestine collaboration and the influence exerted by the Internal Security Agency officers upon journalists. The texts analyzes the de lege lata regulations as well as the de lege ferenda ones. As for the former, the penal provisions of the Act, that is Articles 153b–153d (Chapter 10a) are applicable, whereas as for the latter, the applicable regulations are the 2013 Bill Articles numbered 197-199 (Chapter 10). In both the 2002 Act on the Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency as well as in the 2013 draft Bill of the Internal Security Agency, the legislator penalizes the employment by the officers of the information acquired while fulfilling or in connection with official duties for the purpose of affecting the operation of public authority bodies, entrepreneurs or broadcasters, editors-in-chief, journalists and persons conducting publishing activity. Also, the text analyzes regulations concerned with the penalization of clandestine collaboration engaged in by ABW officers with a broadcaster, editor-in-chief, a journalist and a person conducting publishing activity.
Tekst podejmuje problematykę bezpieczeństwa informacji na przykładzie tajnej współpracy i wywierania wpływu przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na dziennikarzy. W tekście analizowane będą przepisy de lege lata (Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu) i de lege ferenda (Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 1 sierpnia 2013 r.). W pierwszym przypadku znaczenie mają przepisy karne ustawy, czyli art. 153b – 153d (Rozdział 10a), natomiast w drugim przypadku adekwatne regulacje od art. 197 do art. 199 Projektu z 2013r. (Rozdział 10). Zarówno w Ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z 2002r., jak i w projekcie ustawy o ABW z 2013 r. ustawodawca penalizuje wykorzystanie przez funkcjonariuszy informacji uzyskanych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców, redaktorów naczelnych, dziennikarzy i osób prowadzących działalność wydawniczą. W tekście analizowane są również regulacje dotyczące penalizacji tajnej współpracy funkcjonariuszy ABW z nadawcą, redaktorem naczelnym, dziennikarzem i osobą prowadzącą działalność wydawniczą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10923
DOI: 10.14746/ps.2014.1.11
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. ROSICKI.pdf83.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.