Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10960
Title: Dziennikarstwo śledcze a kryzysy polityczne
Authors: Adamczyk, Wojciech
Editors: Zarychta, Anna M.
Donaj, Łukasz
Kosiarz, Małgorzata
Barański, Adam
Keywords: media
dziennikarstwo śledcze
kryzys polityczny
Issue Date: 2007
Publisher: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi
Citation: Adamczyk W., Dziennikarstwo śledcze a kryzysy polityczne, w: Media apolityka, pod red. A.M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego, WSSM Łódź 2007.
Abstract: Artykuł jest próbą przedstawienia zagadnienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy dziennikarstwem śledczym a występowaniem kryzysów politycznych. Autor omówił ten temat posługując się przykładami ilustrującymi owe relacje na styku polityki i mediów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10960
ISBN: 978-83-60902-44-8
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dziennikarstwo a kryzysy polityczne pdf.pdf621.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.