Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLangowska, Agata-
dc.date.accessioned2014-07-18T07:30:48Z-
dc.date.available2014-07-18T07:30:48Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 147-161pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11203-
dc.description.abstractArtykuł opisuje problemy interpretacyjne powstające na tle wprowadzonych do Kodeksu karnego w czerwcu 2010 roku artykułów: 191a, 200a i 200b. Znamiona stypizowanych w tych przepisach typów czynów zabronionych są niejasne i niespójne z założeniami aksjologicznymi, które najpewniej towarzyszyły ustawodawcy podczas ich uchwalania (a zatem nie czynią zadość założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy, nie spełniają bowiem należycie swojej funkcji w systemie prawa karnego). Wszystkie spośród poddanych analizie przepisów powinny zostać znowelizowane tak, aby zaczęły należycie chronić te dobra, do których ochrony zostały one powołane w momencie ich wejścia w życie.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes interpretation problems regarding the articles: 191a, 200a and 200b of the Polish Penal Code which became a part of this Code in June 2010. Characteristics of crimes stipulated in these provisions are vague and stand in contrary to axiological presuppositions which apparently legislator had in mind while implementing these types of crimes (as they do not satisfy the rule of axiological rationality of the legislator, and they do not function properly in penal law system). All analyzed regulations should be amended so that they could protect these goods which should have been protected from the beginning of their implementation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectgroomingpl_PL
dc.subjectgroomingpl_PL
dc.subjectpedofiliapl_PL
dc.subjectpedophiliapl_PL
dc.subjectwizerunekpl_PL
dc.subjectimagepl_PL
dc.subjectnagośćpl_PL
dc.subjectnuditypl_PL
dc.titleArt. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmianpl_PL
dc.title.alternativeArticles 191a, 200a and 200b of the Penal Code - critical analysis and proposals of amendmentspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_LANGOWSKA.pdf603.4 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.