Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11253
Title: Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty
Other Titles: A City in Lailonia. Remarks from a screenwriter
Authors: Zamojski, Jan
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: A Beautiful Face
A Tale about Children’s Toys
agora
Andrzej Heidrich
animated film
Anna Zaremba
Fourteen Tales from Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski
Hieronim Neumann
How Gyom Became an Elderly Gentelman
How the Divine Maior Lost His Throne
How the Problem of Longevity Was Solved
Jacek Adamczak
Jacek Kasprzycki
Jerzy Szacki
Krzysztof Kiwerski
Leszek Kołakowski
Looking for Lailonia
Łukasz Słuszkiewicz
Maciej Michalski
Maciej Wojtyszko
Marek Luzar
Marek Serafiński
Of Children’s Toys
Of the Great Shame
Of the Quarrel of All Quarrels
Outrageous Mints
Paweł Walicki
philosophy in literature
philosophy in film
Piotr Muszalski
polis
Robert Turło
screenplay of a film adaptation
Tales from the Kingdom of Lailonia
Tamara Sorbian
The Famous One
The Great Hunger
The Hump, The Red Patch
The Story of the Greatest Quarrel
The War with Things
topos
Tv studio of Animation Films
utopia
Zbigniew Kotecki
Zbigniew Zapasiewicz
13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych
14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego
Czerwona łata
filozofia w literaturze
filozofia w filmie
film animowany
Garby
Jak bóg Maior utracił tron
Jak Gyom został starszym panem
Jak rozwiązano sprawę długowieczności
Jak szukaliśmy Lailonii
miasto
O największej kłótni
O sławnym człowieku
O wielkim wstydzie
O zabawkach dla dzieci
Oburzające dropsy
Opowiadanie o zabawkach dla dzieci
Opowieść o największej kłótni
Piękna twarz
scenariusz adaptacji filmowej
Studio Filmów Animowanych
Wielki głód
Wojna z rzeczami
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, vol. XII, s. 43-63
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: The article discusses the role of the city in Tales from the Kingdom of Lailonia by the philosopher Leszek Kołakowski, and in the animated film series Fourteen Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski, which is an adaptation of the book. The article is written from the point of view of the originator of the adaptation and the screenwriter of all the films in the series. The author examines the historical and ideological context of L. Kołakowski’s writing the Tales … and analyzes the role of the city understood as the setting of the plot (topos) and the venue for an exchange of ideas (agora) and for the community (polis); he does so on three levels: that of the literary original, the screenplay adaptation, and the film. He also examines the role of the city in those senses for the drama of the individual films, the philosophical and esthetic premises of the role, and – in these contexts – the relations between the selected films and their screenplays.
Tekst Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty dotyczy roli miasta w książce 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych autorstwa wybitnego filozofa Leszka Kołakowskiego oraz w będącym adaptacją tej książki cyklu filmów animowanych 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. Artykuł napisany jest z punktu widzenia pomysłodawcy tej adaptacji i scenarzysty wszystkich filmów z cyklu. Autor rozpatruje w nim historyczny i ideowy kontekst napisania przez L. Kołakowskiego 13 bajek … oraz analizuje na trzech poziomach: pierwowzoru literackiego, adaptacji scenariuszowej i filmu rolę miasta rozumianego jako miejsce akcji (topos), miejsce wymiany poglądów (agora) oraz jako społeczność (polis). Rozpatruje także rolę miasta w tych znaczeniach w dramaturgii poszczególnych filmów, przesłanki filozoficzne i estetyczne tej roli oraz w tych kontekstach relacje między wybranymi filmami a ich scenariuszami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11253
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Zamojski - Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.