Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11255
Title: Zagłada miasta. Warszawa w Pianiście Romana Polańskiego
Other Titles: The Annihilation of a City. Warsaw in Roman Polanski's The Pianist
Authors: Jazdon, Mikołaj
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: Warsaw
World War II
ghetto
Holocaust
film space
documentary
archive materials
symbol
Chopin
Jesus Christ
Władysław Szpilman
Roman Polański
Warszawa
II wojna światowa
getto
przestrzeń w filmie
dokument
archiwalia filmowe
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 77-95
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: This article is an analysis of Roman Polanski’ The Pianist, focused on presenting how the city space in this film, both its exteriors and interiors, makes it a story of Warsaw during the Second World War. The gradual destruction of the city is presented in two supplementary fashions. On the one hand, there is as a quasi-documentary reconstruction of the past based on literary (Władysław Szpilman’s diary) and visual (archive photographs and films) material, while on the other, there is a symbolic narration, where particular places and events bear hidden meanings. Next to Chopin and his music, the piano, interiors and city walls, the most meaningful symbol in the film is a monument of Jesus Christ carrying the cross, a statue standing in front of The Church of the Holy Cross in Warsaw, a motif that appears in the second shot of the Pianist and returns three more times during the film.
Autor artykułu, analizując Pianistę Romana Polańskiego, zwraca uwagę na sposób ukazania w tym filmie przestrzeni miasta, tak jakby Warszawa były drugim, obok Władysława Szpilmana, głównym bohaterem filmu. Stopniowe unicestwianie miasta zaprezentowane zostało w obrazie Polańskiego na dwa sposoby: jako oparta na materialne literackim (wspomnienia Szpilmana) i wizualnym (dokumentalne filmy i fotografie z czasów II wojny światowej) rekonstrukcja wyglądu miasta oraz na sposób symboliczny, nadający poszczególnym miejscom i wydarzeniom dodatkową, ukrytą wymowę. Najbardziej brzemienna w znaczenia, obok muzyki Szopena, fortepianu, wnętrz i murów miasta, okazuje się - pokazana już w drugim ujęciu filmu - figura Chrystusa dźwigającego krzyż sprzed kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, której motyw powraca w filmie jeszcze trzykrotnie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11255
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikołaj Jazdon - Zagłada miasta. Warszawa w Pianiście Romana Polańskiego.pdf507.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.