Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11260
Title: Celeberrimae urbes - celebres praedicatores. O medialnym znaczeniu mnichów żebrzących w średniowiecznym mieście
Other Titles: Celeberrimae urbes – celebres praedicatores. Mendicant friars as a medium of the medieval city
Authors: Igielska, Anna
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: mendicant orders
medieval city
media
preacher
media studies
zakony żebrzące
miasto średniowieczne
kaznodzieja
medioznawstwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 127-138
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: This article deals with media studies and discusses a problem thoroughly examined by historians of the Medieval period concerning the expansion of mendicant orders and their ministry work in the flourishing European cities of the 13th century. The research perspective – which differs from a strictly historical and theological point of view – emphasizes the impact of mendicant orders on communication in the rapidly changing social conditions of the era. Therefore, it allows one to interpret confrontations with wandering heretical preachers in the 12th century not only as a religious conflict, but also a confrontation with a certain way of distributing ideas that contested the existing state of affairs. It also makes it possible to expose the enduring features of the media role of the preacher, which determined his popularity until the Reformation.
Artykuł ma charakter medioznawczy i opisuje jedno z doskonale rozpoznanych zagadnień z zakresu historii średniowiecznej, a mianowicie powołanie mnichów żebrzących i ich służbę w rozkwitających XIII-wiecznych miastach europejskich. Odmienny od stricte historycznego i teologicznego punkt widzenia pozwala dostrzec przede wszystkim ogromne znaczenie mnichów żebrzących dla komunikacji międzyludzkiej w nowych uwarunkowaniach społecznych, zinterpretować konfrontację z XII-wiecznymi heretyckimi kaznodziejami nie tylko jako starcie wyznaniowe, lecz także jako konfrontację z określonym sposobem rozprzestrzeniania idei kontestujących zastany porządek, oraz przedstawić trwałe cechy roli medialnej kaznodziei decydujące o jej sukcesie aż do okresu reformacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11260
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Igielska - Celeberrimae urbes - celebres praedicatores. O medialnym znaczeniu mnichów żebrzących w średniowiecznym mieście.pdf625.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.