Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11281
Title: Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu „kina możliwego”
Other Titles: Genre and aesthetic analysis of The Jetty by Chris Marker. Interpretation of the film as a case of “possible cinema”
Authors: Domalewski, Adam
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: science fiction
The Jetty (La Jetée)
Chris Marker
photography
genre syncretism
possible cinema
Waldemar Frąc
existentialism
film and philosophy
fotografia
synkretyzm gatunkowy
kino możliwe
egzystencjalnizm
film i filozofia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 207-217
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: The paper discusses the French science fiction short film The Jetty (La Jetée) by Chris Marker. Made in 1962, the black and white film is constructed almost entirely from still photos. The author first gives a summary of the plot and then considers the genre and aesthetic syncretism of Marker’s work. Musical, rhythmical and visual aspects of the movie are also covered. Using Waldemar Frąc’s theory of “possible cinema”, whose main ideas are presented in the article, various possible ways of interpreting the film are shown.
Artykuł omawia krótkometrażowy francuski film science fiction Pomost (La Jetée) Chrisa Markera. Pochodzący z 1962 roku, czarno-biały film składa się niemal wyłącznie z nieruchomych fotografii. Autor artykułu po krótkim streszczeniu fabuły rozważa gatunkowy i estetyczny synkretyzm obrazu Markera. Omówione są także muzyczne, rytmiczne oraz wizualne aspekty dzieła. Przy użyciu teorii „kina możliwego” Waldemara Frąca, której główne założenia zostały także przedstawione, ukazane zostały różne możliwe sposoby interpretowania filmu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11281
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adam Domalewski - Analiza gatunkowo-estetyczna Pomostu Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu kina możliwego.pdf276.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.