Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11302
Title: Ośrodek Glen Mills School w amerykańskim systemie zapobiegania przestępczości mlodzisży
Authors: Muskała, Maciej
Kusztal, Justyna
Keywords: przestępczość nieletnich
zapobieganie
profilaktyka
system wychowawczy
juvenile delinguency
prevention
educational system
Issue Date: 1-Aug-2014
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest opis funkcjonowania ośrodka dla młodzieży przestępczej i zagrożonej przestępstwem Glen Mills School. Ośrodek ten położony jest w Pensylwanii (USA); wieloletnią działalność opiera na wypracowanej oryginalnej koncepcji resocjalizacji zakładowej. W artykule opisano programy środowiskowe i resocjalizacyjne realizowane w tym ośrodku na tle aktualnych tendencji w zapobieganiu przestępczości młodzieży.
Glen Mills School in the system of prevention of juvenile delinąuency in USA Tha aim of this article is description of functioning the special form of social rehabilitation for juvenile delinquents- Glen Mills School in Pennsylvania (USA). There is presented the social and rehabilitation programs, based on special approach in the context of actually trends in prevention of juvenile delinąuency.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11302
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muskała_Maciej_Ośrodek_Glen_Mills_School_w_amerykańskim_systemie_zapobiegania_przestępczości_mlodzisży.pdf408.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.