Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDobkiewicz, Magdalena-
dc.contributor.editorHendrykowska, Małgorzata-
dc.contributor.editorŚliwińska, Anna-
dc.date.accessioned2014-08-01T13:36:37Z-
dc.date.available2014-08-01T13:36:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationImages, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 283-289pl_PL
dc.identifier.issn1731-450x-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11305-
dc.description.abstractThis article is a reflection on the category of authenticity in cinema, based on Florian Henckel von Donnersmarck's movie The Lives of Others (German: Das Leben der Anderen). The action of the film takes place in the late 1980s in East Berlin. The film can be classified as belonging to the category of “coming to terms with the past” and may be treated as a representation of collective memory concerning Berlin, as it depicts Berlin and the former institutions of communist terror. However, it is also an important statement about German collective memory in general. The focal point in the debate on this film is the category of authenticity, which I attempt to trace in the topography of Berlin related to the communist past present in the movie. The main problem is the juxtaposition of materialized and authentic forms of remembering (e.g. buildings, the streets of Berlin) with a fictional story. In case of this movie, it turns out that the pursuit of authenticity to some extent violates taboos of German collective memory, as it conflicts with the canon of official memory, as well as, in some cases, the canon of the audience’s memory (many of whom can still recall the communist past).pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest refleksją nad kategorią autentyczności zaciągniętą w służbę filmu w oparciu o film Floriana Henckela von Donnersmarcka Życie na podsłuchu (niem. Das Leben der Anderen), którego akcja toczy się pod koniec lat osiemdziesiątych w Berlinie wschodnim. Umieściwszy ten obraz w „rozrachunkowym” nurcie niemieckiego kina można uznać, że jest on swoistym nośnikiem pamięci zbiorowej dotyczącym Berlina wraz z mieszczącym się w nim instytucjami terroru partyjnego a zarazem istotną wypowiedzią na temat niemieckiej pamięci zbiorowej dotyczącej komunizmu. Centralnym punktem spornym w niemieckiej debacie nad tym filmem w kontekście „rozrachunkowym” była kategoria autentyczności, którą w artykule analizuję śledząc topografię berlińskich miejsc upamiętnienia związanych z komunistyczną przeszłością. Główny problem zawarty w artykule dotyczy zestawienia zmaterializowanej i autentycznej formy pamiętania (np. berlińskie budynki, ulice itd.) z fikcyjną opowieścią. W przypadku filmu Floriana Henckela von Donnersmarcka okazało się, że dążenie do autentyczności do pewnego stopnia naruszyło tabu niemieckiej pamięci zbiorowej kłócąc się z kanonem pamięci oficjalnej, jak również w niektórych przypadkach, z kanonem pamięci widzów (w większości świadków pamiętających tamte czasy).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesCinema and City Life;21-
dc.subjectFlorian Henckel von Donnersmarckpl_PL
dc.subjectThe Lives of Otherspl_PL
dc.subjectDas Leben der Anderenpl_PL
dc.subjectcollective memorypl_PL
dc.subjectauthenticitypl_PL
dc.subjectcoming to terms with the pastpl_PL
dc.subjectBerlinpl_PL
dc.subjectStasipl_PL
dc.subjectŻycie na podsłuchupl_PL
dc.subjectpamięć zbiorowapl_PL
dc.subjectautentycznośćpl_PL
dc.subjectrozrachunek z przeszłością komunistycznąpl_PL
dc.titlePamięć miasta i postulat autentyczności na przykładzie filmu „Życie na podsłuchu”pl_PL
dc.title.alternativeThe memory of the city and demand for authenticity on the example of film The Lives of Otherspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Dobkiewicz - Pamięć miasta i postulat autentyczności na przykładzie filmu Życie na podsłuchu.pdf191.7 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.