Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11312
Title: Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczpospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu
Other Titles: Big city life in the Second Commonwealth of Poland in Polish interwar feature films. An Introduction
Authors: Otto, Wojciech
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: Polish film
society
fashion
culture
interwar period
film polski
społeczeństwo
moda
kultura
międzywojnie
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, vol. XII, s. 291-305
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: Polish feature films from the interwar period are to a great extent a reflection of the reality of that time. This can be seen mainly in the presentation of particular architectural objects and fashion from that time. The films are also a source of knowledge about the problems of the time: the impoverishment of the society, economic crisis, prostitution, etc. These pictures reflect reality, yet they are subject to numerous transformations, as the result of the conventions of the chosen genre.
Polski film fabularny omawianego okresu jest w znaczącym stopniu odbiciem ówczesnej rzeczywistości. Objawia się to głównie w dziedzinie urbanistyki, czyli przedstawiania na ekranie określonych obiektów architektonicznych, oraz w dziedzinie panującej wówczas mody. Jest ponadto źródłem wiedzy na temat typowych dla tego okresu problemów społecznych (pauperyzacja społeczeństwa, kryzys gospodarczy, prostytucja etc.). Obrazy te posiadają z jednej strony znamiona prawdy ekranowej, z drugiej – podane są licznym przekształceniom wynikającym z przyjętej konwencji gatunkowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11312
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciech Otto - Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczypospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu.pdf395.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.