Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11447
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBülent, Diken-
dc.date.accessioned2014-09-10T07:35:34Z-
dc.date.available2014-09-10T07:35:34Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 126-140.pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11447-
dc.description.abstractArtykuł opisuje sytuację osób ubiegających się o azyl, będących materializacją zaproponowanej przez Giorgia Agambena kategorii homo sacer – ostatecznego przedmiotu biopolityki, którego życie odarte jest z kulturowych i politycznych form. Uwaga autora skupia się na społeczno- -przestrzennych mechanizmach unieruchamiających potencjalnych azylantów w ramach „nie-miejsc” takich jak ośrodki dla uchodźców, w których wiodą oni życie wpisane w permanentny stan wyjątkowy i ośrodki zatrzymań, gdzie tra(ają przymusowo i bez wyroku. W celu przedstawienia systematycznego ujęcia owego unieruchomienia, artykuł odwołuje się do pojęcia obozu. W dalszej kolejności wskazuje na istotne zbieżności między przestrzeniami dla uchodźców i innymi, bardziej pożądanymi współczesnymi obozami (np. osiedlami grodzonymi), co prowadzi do problematyzacji pojęć takich jak miasto czy polityka. Podsumowując, omawiane są tu konsekwencje „obozu” jako zarazem pozytywnej formy władzy, jak i ograniczenia wolności, w odniesieniu do dyskusji o „końcu miasta” i (nie)możliwości oporu przeciwko lub ucieczki od obozów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectobózpl_PL
dc.subjectnierozróżnialnośćpl_PL
dc.subjectosiedla grodzonepl_PL
dc.subjectnie-miejscepl_PL
dc.subjectnie-miejscepl_PL
dc.subjecthomo sacerpl_PL
dc.subjectkoniec miastapl_PL
dc.subject– osiedla grodzone–pl_PL
dc.titleOd obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miastapl_PL
dc.title.alternativeFrom Refugee Camps to Gated Communities: Biopolitics and the End of the Citypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorJuskowiak, Piotr-
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.diken.pdf231.37 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.