Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11497
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHardt, Michael-
dc.contributor.authorNegri, Antonio-
dc.date.accessioned2014-09-18T06:11:24Z-
dc.date.available2014-09-18T06:11:24Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 97-105pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11497-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł stanowi fragment czwartego rozdziału ostatniej książki Michaela Hardta i Antonia Negriego Commonwealth, w znacznie większej mierze niż ich poprzednie prace zainteresowanej wątkami miejskimi. Zawarta w nim propozycja to próba ujęcia współczesnego miasta w kategoriach biopolitycznych, co odróżniałoby je od wcześniejszych form organizacji przestrzennej, np. miasta przemysłowego i pozwalało na przejście od formy miejskiej do formy metropolitalnej. Główna teza tekstu głosi, że z uwagi na zachodzące współcześnie zmiany na gruncie produkcji i pracy, metropolia zajmuje miejsce zarezerwowane wcześniej dla fabryki („metropolia jest tym dla wielości, czym fabryka dla klasy robotników przemysłowych”). Staje się zarazem nieograniczonym ścianami obszarem produkcji tego, co wspólne, jak i obiektem kontestacji ogniskującej się w obliczu władzy imperialnej i kapitalistycznego wyzysku. Autorzy analizują w tym miejscu również dwie kolejne jakości de&niujące metropolię: kwestie nieprzewidywalnych spotkań oraz organizacji oporu (w formie miejskich rebelii zwanych żakeriami). Gdy ująć te cechy wspólnie, przekonują Hardt i Negri, należy zgodzić się z tezą, że metropolia jest miejscem, w którym wielość znajduje swój dom.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subjectżakeriapl_PL
dc.subjectmetropoliapl_PL
dc.subjectfabryka wielościpl_PL
dc.subjectspotkaniepl_PL
dc.subjectrentapl_PL
dc.subjectmiasto biopolitycznepl_PL
dc.titleMetropoliapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorJuskowiak, Piotr-
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.negri_hardt.pdf157.27 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.