Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11517
Title: Słowianie pod włoskim niebem. Rzym w oczach Zygmunta Krasińskiego, Petara Njegoša, Ljubomira Nenadovicia
Authors: Ewertowski, Tomasz
Keywords: Rzym
Zygmunt Krasiński
Ljubomir Nenadović
Petar Njegoš
romantyzm
geografia wyobrażona
Rome
Romanticism
imaginary geography
Issue Date: 2014
Publisher: LIBRON
Citation: Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 203–218
Abstract: Przedmiotem artykułu jest obraz Rzymu w twórczości Zygmunta Krasińskiego i dwóch pisarzy serbskich: Ljubomira Nenadovicia i Petara Njegoša.
Sponsorship: Artykuł powstał w ramach prac nad projektem badawczym NCN numer 2011/03/N/ HS2/01724. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS2/01724.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11517
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T. Ewertowski_Mapy świata.pdf337.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.