Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11607
Title: Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a
Other Titles: The Logic of Sense, the Logic of Trauma. Remarks on the Reading of Gilles Deleuze
Authors: Leder, Andrzej
Keywords: Deleuze
Lacan
logika
trauma
język
mowa
płaszczyzna
topologia
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 83-95
Abstract: Tekst, przedstawiony w formie notatek z lektury, stawia sobie dwa cele. Z jednej strony próbuje pozostać wierny stylistyce i intencji, określającym myśl Deleuze’a, z drugiej, nakreślić pewną trajektorię różnicy, pozwalającej na zaznaczenie możliwości innego, alternatywnego czytania zjawisk i paradoksów, poruszanych przez autora „Logiki sensu”. Podstawowa intuicja, określająca tę alternatywną lekturę, wiąże się z utożsamieniem logicznej dysjunkcji z traumą, tak jak rozumiana jest ona w myśli psychoanalitycznej. To utożsamienie pozwala, zgodnie z intencją autora tekstu, przerzucić pomost pomiędzy seriami „logicznymi” a „psychoanalitycznymi”, zamknąć je w jednej topologii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11607
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.Leder.pdf131 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.