Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11674
Title: Analiza "Rzeczy-pospolitej"
Other Titles: An analysis of Commonwealth
Authors: Harvey, David
Translator: Juskowiak, Piotr
Kowalczyk, Agnieszka
Keywords: tożsamość
kapitał fikcyjny
dobra wspólne
wielość
pojedynczość
biowładza
niematerialność
miasto
Rzecz-pospolita
Hardt
Negri
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.113-126
Abstract: Tekst stanowi pogłębioną, krytyczną recenzję "Rzeczy-pospolitej" Michaela Hardta i Antonia Negriego. W swojej krytyce Harvey skupia się nade wszystko na niedowartościowaniu przez autorów perspektywy walki klasowej oraz braku rozwiniętej analizy kapitału fikcyjnego i współczesnej finansjeryzacji gospodarki. Zdaniem geografa w Rzeczy-pospolitej zbyt duży nacisk położono na rozważanie Spinozjańskich kategorii (takich jak pojedynczość) oraz problem niematerialności, co mogło odciągnąć uwagę Hardta i Negriego od sformułowania propozycji konkretnych działań politycznych wielości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11674
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.Harvey.pdf265.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.