Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11675
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHardt, Michael-
dc.contributor.authorNegri, Antonio-
dc.date.accessioned2014-09-25T12:37:59Z-
dc.date.available2014-09-25T12:37:59Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.127-138pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11675-
dc.description.abstractTekst jest odpowiedzią autorów "Rzeczy-pospolitej" na krytykę przedstawioną przez Davida Harveya. Hardt i Negri odrzucają prymat podziału klasowego wobec innych podziałów (rasowych, genderowych) oraz poszerzają na te obszary pole możliwej działalności rewolucyjnej. Następnie, wychodząc od myśli Spinozy podkreślają różnorodność definicji pojedynczości, nie zgadzają się oni również z nadmierną rolą przypisywaną pojęciu kapitału fikcyjnego i wskazują na niematerialny aspekt finansjeryzacji i spełnianą przez nią rolę „centralnej formy akumulacji kapitału”. Na koniec podkreślają oni wagę właściwego rozpoznania panującego oburzenia i konieczną oddolność działań rewolucyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectkapitał fikcyjnypl_PL
dc.subjectwielośćpl_PL
dc.subjectpojedynczośćpl_PL
dc.subjectSpinozapl_PL
dc.subjectrewolucjapl_PL
dc.titleOdpowiedź Davidowi Harveyowipl_PL
dc.title.alternativeResponse to David Harveypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorSzadkowski, Krystian-
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.Hardt.Negri.pdf313.16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.