Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11703
Title: Podmiot między negatywnością i Aufhebung/désouvrement. Odparcie kryptoteologicznej krytyki Agambena
Other Titles: Subject Between Negativity and Aufhebung/désoeuvrement. Refutation of the Cryptotheological Critique of Agamben
Authors: Ratajczak, Mikołaj
Keywords: Giorgio Agamben
Agata Bielik-Robson
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
dialektyka
negatywność
Aufhebung
kryptoteologia
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 8, s. 347-363
Abstract: Celem artykułu jest szczegółowa analiza krytyki, jaką w odniesieniu do koncepcji podmiotowości w filozofii Giorgio Agambena wystosowała polska filozofka Agata Bielik-Robson, argumentując jednocześnie na rzec własnego ujęcia etycznej konstytucji podmiotu. Główna teza brzmi, iż krytyka ta zatrzymała się w pół drogi, nie dostrzegając, że Agamben stara się wykroczyć poza horyzont myślowy, w którym zamyka go Bielik-Robson. Poprzez ukazanie, że wspólnym horyzontem obu tych koncepcji jest filozofia Hegla, różnica między perspektywą Bielik-Robson a perspektywą Agambena okaże się różnicą w wyborze dwóch różnych strategii formowania podmiotowości wywodzących się z myśli Hegla: podczas gdy Bielik-Robson radykalizuje moment negatywności, Agamben stara się wypracować inną (mesjańską) logikę Aufhebung.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11703
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2(8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.Ratajczak.pdf203.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.