Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalcerzan, Edward. Promotor-
dc.contributor.authorKovacheva, Adriana-
dc.date.accessioned2014-10-09T09:21:33Z-
dc.date.available2014-10-09T09:21:33Z-
dc.date.issued2014-10-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11800-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznejpl_PL
dc.description.abstractObserwacja, że bułgarskie opracowania historycznoliterackie marginalizują problem licznych w okresie totalitarnym tłumaczeń z języków słowiańskich zrodziła pytanie o relacje między tłumaczami poezji polskiej a instytucjami patronackimi w latach 1956-1989. Kwestia ta została sproblematyzowana w ramach metodologii kulturowych studiów przekładoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem prac Andre Lefevere i projektu badań nad historią przekładu Anthony’ego Pyma. Zebrany materiał bibliograficzny oraz po raz pierwszy skomentowana tu korespondencja między polskimi twórcami a bułgarskimi tłumaczami pozwoliły na nakreślenie mapy dystrybucji przekładów poetyckich oraz na zrekonstruowanie interkulturowej sieci kontaktów, w ramach której poeci-tłumacze aktywnie kształtowali normy, kierujące wybór i poetykę tłumaczeń. W poszczególnych częściach rozprawy zostały porównane antologizacyjne praktyki w okresie międzywojennym i po 1956 roku, a także został prześledzony proces emancypacji tłumaczy na przykładzie pracy translatorskiej trzech poetów bułgarskich – Dory Gabe (tłumaczki wierszy Juliana Przybosia i Anny Kamieńskiej), Błagi Dimitrowej (autorki tomu przekładów utworów Wisławy Szymborskiej) oraz Pyrwana Stefanowa (tłumacza liryki Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Różewicza). Zorientowane na tłumaczy opracowanie historii polsko-bułgarskich przekładów poetyckich pokazuje, że, po pierwsze, w dziedzinie literatury tłumaczonej epoka stalinizmu nie spowodowała zerwania kontinuum historycznoliterackiego i unicestwienia przedwojennych wartości literackich. Po drugie, paradoksalnie jednorodny patronat w BRL-u przyczynił się do ustabilizowania więzi międzypokoleniowych i wytwarzania translatorskich praktyk mimikry i oporu właśnie w ramach przekładów z języków słowiańskich, tj. w ramach relacji międzyliterackich, które podlegały najściślejszej kontroli.pl_PL
dc.description.abstractThe observation that Bulgarian literary histories marginalize the problem of literary transfer between Slavic languages during the totalitarian regime rises the question of the relationship between Bulgarian translators of Polish poetry and institutional patrons of literature between 1956 and 1989. This issue was considered within the methodology frame of culture-oriented Translation Studies with particular emphasis on André Lefevere’s works and Anthony Pym’s methods in translation history. The collected material and the correspondence between Polish and Bulgarian artists, published here for the first time, allowed me to outline a map of translations’ distribution and to reconstruct an intercultural network of translators actively shaping the operative norms of translation. I compare anthologizing practices in pre-war and post-war Bulgaria and trace the process of translators’ emancipation (esp. in Dora Gabe’s, Blaga Dimitrova’s and Parvan Stefanov’s translations of Polish poetry). The translator-oriented research of Polish-Bulgarian literary contacts shows that, firstly, in the field of translated literature the epoch of Stalinism in Bulgaria did not destruct the pre-war literary values. Secondly, the undifferentiated patronage in totalitarian Bulgaria has paradoxically strengthened the bond between literary generations and has generated translation practices of mimicry and resistance. These practices were especially strong in the field of Slavic languages’ translations, i.e. within the framework of interliterary relations which were a subject to an exceptionally strict control.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPolska poezja XX wiekupl_PL
dc.subjectPolish poetry of the XX centurypl_PL
dc.subjectPoezja bułgarskapl_PL
dc.subjectBulgarian poetrypl_PL
dc.subjectHistoria przekładupl_PL
dc.subjectHistory of translationpl_PL
dc.subjectStudia kulturowe nad przekładempl_PL
dc.subjectTranslation Studiespl_PL
dc.subjectRole tłumaczapl_PL
dc.subjectTranslators’ centered studiespl_PL
dc.titlePoezja polska w przekładach na język bułgarski w latach 1956-1989pl_PL
dc.title.alternativePolish Poetry in Translation into Bulgarian between 1956 - 1989pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poezja polska w przekładach na język bułgarski w latach 1956 – 1989.pdf
  Restricted Access
7.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.