Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1189
Title: Europa Środkowa jako kategoria artystyczna. Neuroza i wrażliwość
Authors: Górska, Urszula
Keywords: Europa Środkowa
Mentalność
Geopolityka
Monarchia habsburska
Projekt kulturowy
Wielokulturowość
Mentalność
Central Europe
Mentality
Geopolitics
Habsburg monarchy
Cultural project
Multinationality
Methodology
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 43-59.
Abstract: Artykuł przedstawia region Europy Środkowej z perspektywy wspólnoty artystycznej, kulturowej, mentalnej. Można w tym obszarze wyróżnić wspólną wrażliwość w czytaniu znaków kulturowych czy literackich. Tę wrażliwość dyktowałaby świadomość wspólnych doświadczeń historycznych, takich jak zagrożenie osmańskie, monarchia habsburska, II wojna, Holocaust, system komunistyczny. Autorka referuje poglądy wielu pisarzy regionu, takich jak Milan Kundera, György Konrád, Czesław Miłosz na temat tożsamości środkowoeuropejskiej. Co to, według nich, znaczy być Środkowoeuropejczykiem?
The article shows the Central European region from a perspective of artistic, mental and cultural community. In this area we may distinguish a common sensitivity while reading cultural and literature texts. This specific sensitivity is being dictated by a common historical experience, e.g. the Ottoman threat, the Habsburg Monarchy, Second World War, the Holocaust, the communist system. The author reports different opinions of many writers from the region – Milan Kundera, György Konrád, Czesław Miłosz – on Central European identity. What does it really mean to be a Central European?
URI: http://hdl.handle.net/10593/1189
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Górska.pdf580.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.