Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11890
Title: Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych
Other Titles: The Polish feature film production after 2005 viewed through quantitive research
Authors: Wróblewska, Anna
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: film market
quantitive research
methodology of market research
Polish Film Institute
Film Law
rynek filmowy
badania ilościowe
metodologia badań rynku
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Ustawa o kinematografii
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 9-25
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: The aim of the article is to present the contemporary Polish cinema as the integrated economic, cultural and legal system, to quote dispersed data and to present the data generated by the autohor, which is her own contribution into the development of the film science. Step by step, the author describes the process of achieving the results, problems with the methodology, the decisions about applying specified methods of calculating or presenting the data and the application of exceptions. The situation of the Polish cinema today is influenced and determined by the Law on Cinematography which was introduced in 2005. Its real effects were observed in 2007. The number of Polish feature films increased from 20-25 in 2000-2005 to 40-55 in 2007-2011. The auhor cites the metodology keys to estimate the number of the feature films in the defined year.
Celem artykułu jest ukazanie współczesnej polskiej kinematografii jako zintegrowanego systemu ekonomiczno-kulturowo-prawnego, przytoczenie rozproszonych danych i zaprezentowanie danych wypracowanych przez autorkę, które są jej własnym wkładem w rozwój tej dziedziny wiedzy o filmie. Krok po kroku autorka opisuje proces dochodzenia do wyników, problemy metodologiczne, decyzje o zastosowaniu określonej metody liczenia czy prezentacji danych czy też stosowania wyjątków. Na obecną sytuację polskiej kinematografii decydujący wpływ miało wprowadzenie w życie Ustawy o kinematografii w 2005, której realne skutki można było odczuć w pełni w 2007 roku. Liczba filmów fabularnych zwiekszyła się od 20-25 w latach 200-2005 do 40 – 55 w latach 2007-2011. Autorka przytacza klucze metodologiczne do oszacowania liczby filmów fabularnych w danym roku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11890
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Wróblewska - Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych.pdf136.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.