Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11891
Title: Rynek wideo w Polsce
Other Titles: Video market in Poland
Authors: Fortuna, Grzegorz Jr
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: Video market
film distribution
film reception
cinema in Poland during post-socialist transformation phase
rynek video
dystrybucja filmowa
recepcja filmów
film w Polsce okresu transformacji
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 27-43
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: The development of VHS market in Poland can be roughly divided into two main periods: first (1980-1988) is the one when that area of pop culture first came into existence and shaped, second (1988-1992) is the "video boom" era. In the years 1980-1988 the video market developed thanks to the cunningness and resourfulness of a large number of people who succumbed to the magic of that new medium. They worked almost entirely illegally because the market was not being regulated by any legal norms and the cassettes that were being produced were of a very low quality. In the years 1988-1992 the VHS market was on a very high demand. Significant piracy-limiting legal norms were introduced and professional production and distribution companies began to play a larger role than before. Renting VHSs and watching movies on one's own TV set became a massive phenomenon. The article is an attempt to tell the unknown story of video-cassettes in Poland – methods of their dissemination, mechanisms of VHS market and influence on Polish audience.
Rozwój rynku wideo w Polsce można podzielić na dwa zasadnicze okresy: pierwszy (lata 1980-1988) to czas powstawania i kształtowania się tej dziedziny kultury masowej, drugi (lata 1988-1992) to era „wideo boomu”. W latach 1980-1988 rozwój rynku wideo był możliwy dzięki pomysłowości i zaradności wielu ludzi, którzy ulegli magii nowego medium. Działali oni niemal całkowicie nielegalnie, rynek nie był normowany żadnymi przepisami, a produkowane kasety miały bardzo niską jakość. W latach 1988-1992 rynek kaset wideo był bardzo chłonny. Wprowadzone zostały regulacje prawne, które w istotnej części ograniczyły piractwo, a coraz większą rolę zaczęły odgrywać profesjonalne firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją VHS-ów. Wypożyczanie kaset i oglądanie filmów na własnym telewizorze stało się zjawiskiem masowym. Niniejszy artykuł to próba opowiedzenia niezbadanej jeszcze historii kaset wideo w Polsce – sposobów ich rozpowszechniania, mechanizmów działania tego rynku i jego wpływu na polskiego widza.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11891
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzegorz Fortuna Jr. - Rynek wideo w Polsce.pdf331.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.