Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11895
Title: Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku
Other Titles: String Quartet in the Nineteenth-Century Polish Music
Authors: Gołębiowska, Julia
Advisor: Golianek, Ryszard Daniel. Promotor
Keywords: kwartet smyczkowy
string quartet
kultura muzyczna
musical culture
kameralistyka
chamber music
XIX wiek
19th century
Polska
Poland
Issue Date: 14-Oct-2014
Abstract: Przedmiotem badań rozprawy są kwartety smyczkowe pisane przez polskich kompozytorów w XIX wieku. Należą do nich dzieła m.in. Józefa Elsnera, Ignacego Dobrzyńskiego, Witolda Maliszewskiego, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Romana Statkowskiego i Władysława Żeleńskiego. Historia gatunku kwartetu została ujęta w czterech zasadnicze rozdziałach o tytułach: Kontekst, Repertuar, Styl i Estetyka. Pierwsza część dotyczy europejskiej historii kwartetu smyczkowego od momentu jego powstania aż do początków XX wieku, z uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem form, technik kompozytorskich i środków fakturalnych. W drugiej autorka dokonuje przeglądu rodzimej, polskiej twórczości kwartetowej z uwzględnieniem szczegółów powstania poszczególnych dzieł. W trzeciej, analitycznej części pracy omówione zostały techniki kompozytorskie i cechy stylistyczne kwartetów smyczkowych polskich kompozytorów. W ostatnim, czwartym rozdziale pracy ujęto zakres dotyczący obecności i roli gatunku kwartetu smyczkowego w rodzimym życiu muzycznym.
In her PhD dissertation the author concentrates on the string quartet genre in 19th century Polish music. The dissertation is divided into four chapters which include: the history of the genre in European Music (1), a general overview of Polish composers’ string quartet output (2), detailed stylistic analysis of preserved works (3) and the examination of the presence and role of the string quartet in the musical life in Nineteenth-Century Poland (4).
Description: Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/11895
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku.pdf16.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.