Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1190
Title: "Politiki kouzina" - alternatywny tytuł ukrywający bardzo kontrowersyjne tematy
Authors: Ciszek, Hanna
Keywords: stosunki grecko-tureckie
deportacja
adaptacja w ojczyźnie
Greek-Turkish relations
deportation
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 85-92.
Abstract: Niniejszy tekst jest na temat greckiego filmu historycznego Politiki kouzina (polski tytuł Dotyk smaku) zrealizowanego w 2003 roku, którego reżyserem jest Tasos Boulmetis. Film ten został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków i publiczność w Grecji oraz był prezentowany na wielu festiwalach filmowych, ciesząc się wielkim zainteresowaniem publiczności. Tasos Boulmetis przedstawił pewien unikalny i bardzo kontrowersyjny temat, który nie był poruszany przez dziesiątki lat: nierozwiązany grecko-turecki konflikt o Cypr. Oryginalny grecki tytuł filmu napisany dużymi literami ma podwójne znaczenie: Polityczna kuchnia lub Kuchnia Konstantynopola i sugeruje, że polityka odgrywa ważną rolę w tym filmie. Głównym problemem jest deportacja greckich obywateli żyjących w Istambule do Grecji po zorganizowanych przez władze tureckie zamieszkach i pogromach społeczności greckiej. Film pokazuje nie tylko trudne relacje pomiędzy Grekami i Turkami, ale również odnosi się do trudnej adaptacji greckich uchodźców w ojczyźnie rządzonej przez wojskową juntę.
The text is about Greek historical movie Politiki kouzina (English title Touch of Spice) released in 2003 and directed by Tasos Boulmetis. The film has been enthusiastic recived by the critics and viewers in Greece and was submitted in several festivals with great audience participation. Tasos Boulmetis presented an unique and very controversial theme which was not touched for decades: unesolved Geek-Turkish conflict in Cyprus. The original Greek title of movie written in capital letters has alternative meaning as Political cuisine or Cuisine of Constantinople and suggests that politics plays important role in this movie. The main problem is deportation of Greek citizens lived in Istanbul to Geece after the orchestrated by Turkish government riots and pogroms of the ethnic Greek community. The film shows not only difficult relationships between Greeks and Turks but also refers to trouble adapting Greek refugees in homeland taken over by military junta.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1190
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciszek.pdf542.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.