Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11909
Title: Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajička
Other Titles: Film Production as Culture. On Writings by Edward Zajiček
Authors: Hendrykowski, Marek
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: Edward Zajiček
film production in Poland
Polish cinematography in socialist-state system
produkcja filmowa w Polsce
kinematografia polska okresu PRL
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 105-113
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: Marek Hendrykowski’s paper is devoted to the unique volume and its outstanding author. The book entitled “Beyond the Screen. Polish Cinematography 1896-2005” written by Edward Zajiček, Professor of Film School in Łódź, is the standard work in the field, unquestionably the most comprehensive and complete book on the history of Polish film production as a specific form of state and individual activity. This newly revised and expanded up-to-date monograph covering every important information about Polish film industry is the ideal introduction to everything the interested reader needs to know about it: from the fundamentals of film production to close-reading analyses of hundreds of classic examples.
Artykuł Marka Hendrykowskiego poświęcony jest unikalnej książce i wyjątkowemu autorowi. Książka zatytułowana „Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005”, napisana przez Edwarda Zajička, profesora PWSFTvT w Łodzi, jest podstawową pracą w dziedzinie studiów nad filmem, bez wątpienie najbardziej wszechstronną i kompletną ksiązką na temat historii produkcji filmowej w Polsce jako specyficznej formie państwowej oraz indywidualnej aktywności. Ostatnio uaktualniona monografia zawiera wszelkie istotne informacje o polskim przemyśle filmowym i jest niezastąpionym podręcznikiem dla każdego czytelnika poszukującego informacji o nim. Książka oferuje nieoceniony zasób wiedzy i faktów, począwszy od podstaw produkcji filmowej po wnikliwe analizy setek klasycznych przykładów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11909
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Hendrykowski - Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajicka.pdf101.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.