Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11913
Title: Poznańskie Studio Filmów Animowanych w naszej narracji autorefleksyjnej
Other Titles: The Poznań Studio of Animation Films in Our Self-Reflective Narrative
Authors: Sobolewska, Ewa
Zamojski, Jan
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: Production culture
qualitative research
narrative interview
Poznań Studio of Animation Films
Fourteen Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski
scriptwriting
screenplay of a film adaptation
public funds in radio and television broadcasting
law on radio and television broadcasting
kultura produkcji
badania jakościowe
wywiad narracyjny
Studio Filmów Animowanych w Poznaniu
14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego
scenopisarstwa
scenariusz adaptacji filmowej
finansowanie publiczne w radiu i telewizji
ustawa o radiofonii i telewizji
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 115-132
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: The article relates to the studio both as an institution which has operated for three decades in different economic systems and various legal and organisations forms and as a creative team that has made films. The authors are: Ewa Sobolewska, a film producer associated with the Studio since the very beginning, its president for over ten years to date, and Jan Zamojski, an academic and script writer cooperating with the Studio as the author of adaptations and scripts for the films of the series Fourteen Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski. The article adopts a perspective of Production Culture studies initiated by J.T. Caldwell, with the use of the so-called emic perspective and a narrative interview. It is composed of a methodological part and authors’ comments to the questions they posed to each other. The narratives provide impressions from the period of developing the concept of the film and from the film set itself. They also contain more general self-reflections on the role of the script writer and the role of the producer in the creation of a film and reflections on the role of the Poznań Studio of Animation Films for the culture of film, including its local aspect.
Artykuł dotyczy tego studia zarówno jako instytucji, która w ciągu trzydziestu kilku lat funkcjonowała w różnych systemach ekonomicznych i w różnych formach organizacyjno-prawnych, jak i jako zespołu twórczego, dzięki któremu powstawały i powstają filmy. Jego autorami są: Ewa Sobolewska, producent filmowy, związana ze studiem od początków jego istnienia, a od kilkunastu lat jego prezes, i Jan Zamojski, pracownik naukowy i scenarzysta, związany ze studiem jako pomysłodawca adaptacji i autor scenariuszy filmów z cyklu 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. Artykuł napisany jest z pozycji badań kultury produkcji, wyznaczonej przez J.T. Caldwella, przy przyjęciu tzw. perspektywy emic i wykorzystaniu narzędzia wywiadu narracyjnego. Zawiera część metodologiczną oraz wypowiedzi autorów, które powstały jako komentarze do zagadnień, jakie przedstawili sobie nawzajem. Narracje te są świadectwami wrażeń zarówno z okresu koncepcyjnego pracy nad filmem jak i z planu filmowego i zawierają także ogólniejsze autorefleksje dotyczące roli scenarzysty i roli producenta w powstawaniu filmu oraz roli poznańskiego Studia Filmów Animowanych w kulturze filmowej, w tym także w jej lokalnym wymiarze.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11913
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewa Sobolewska, Jan Zamojski - Dwugłos o Poznańskim Studiu Filmów Animowanych.pdf396.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.