Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11918
Title: Film production between “global” and “local”: insights from Bosna and Herzegovina
Authors: Zajec, Špela
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: Film production transformation
Bosnia and Herzegovina
conflictual socio-political context
transnational finances
ethnicization
produkcja filmowa w okresie transformacji
Bośnia i Hercegowina
konfliktogenny kontekst społeczno-polityczny
transnarodowe finansowanie
etnicyzacja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 161-173
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: This article deals with the mechanisms that affect film production in a society with radically shifting socio-political, economic and cultural conditions, in conflictual socio-political context in Bosnia and Herzegovina (further Bosnia or BiH). Its focus is on the mechanisms that support, manage, regulate, and control creativity in film production, how they shape the conditions in which the films get made.
Artykuł traktuje o mechanizmach wpływających na produkcję filmową w społeczeństwie, w którym radykalnie zmieniają się uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe, w konfliktogennym kontekście rzeczywistości Bośni i Hercegowiny. Autorka koncentruje uwagę na mechanizmach wsparcia, zarządzania, regulacji i kontroli kreatywności w produkcji filmowej oraz na tym jak kształtują one warunki, w których filmy są realizowane.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11918
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spela Zajec - Film Production Between Global and Local Insights From Bosna and Herzegowina.pdf134.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.