Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1191
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTalarczyk-Gubała, Monika-
dc.date.accessioned2011-07-15T11:20:10Z-
dc.date.available2011-07-15T11:20:10Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 73-83.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1191-
dc.description.abstractAutorka dokonuje krytycznej rekapitulacji wskazówek metodologicznych dotyczących pisania historii kina kobiet w anglojęzycznej literaturze przedmiotu, odnosząc je do specyfiki kinematografii środkowo- i wschodnioeuropejskiej. Projekt dyskursu historii kina kobiet wpisuje w postulaty ponowoczesnej historiografii i nowej humanistyki, poszukującej tradycji grup mniejszościowych oraz krytycznie odnoszącej się do historii tradycyjnej. Problematyka kina kobiet w dyskursie historii kina powinna, zdaniem autorki, objąć także doświadczenia edukacyjne i zawodowe kobiet, związki biografii zawodowej i prywatnej oraz publiczne i wyobrażone wizerunki reżyserek.pl_PL
dc.description.abstractThe text constitutes a critic recapitulation of the methodological indications on writing the history of women’s cinema in British and American subject literature in regard to Central and Eastern cinematographies. The project of discourse of women’s cinema history is compatible with postmodern historiography and new humanism searching for tradition of minorities and being critical to traditional history. Women’s cinema issues in the discourse of film history should, according to the author, include also educational and professional experiences of female directors, gender connections between their career and private life and public and imaginative female filmmakers‘ images.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectkino kobietpl_PL
dc.subjectfeminizmpl_PL
dc.subjectbadania genderowepl_PL
dc.subjectstudia kobiecepl_PL
dc.subjecthistoria filmupl_PL
dc.subjectEuropa Środkowa i Wschodniapl_PL
dc.subjectWomen's cinemapl_PL
dc.subjectfeminismpl_PL
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectwomen studiespl_PL
dc.subjecthistory of filmpl_PL
dc.subjectCentral and Eastern Europepl_PL
dc.titleReżyserki na indeksie. Historia kina kobiet w Europie Środkowej w Wschodniejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Talarczyk-Gubała.pdf541.69 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.