Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11921
Title: Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego
Other Titles: The changes of perception as an effect of the influence of new media and new modes of reception of film
Authors: Mróz, Karolina
Editors: Adamczak, Marcin
Keywords: Viewer
perception
film
television
interlocutor
audience
cinema
film production
media
digitalisation
interactivity
ilusion
screen
perceiving
reception
widz
percepcja
film
telewizja
rozmówca
audytoria
kino
produkcja filmowa
media
cyfryzacja
interaktywność
iluzja
ekran
recepcja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, s. 242-251
Series/Report no.: Production Culture;22
Abstract: Medialized way of perceiving and continual stuffing of reality with moving images have substantial impact on viewer’s perception, and thus on the interpretation of cinematic work. We cannot create contemporary cinema without understanding changes that the film and audiovisual audiences currently undergo. Contemporary audience has become nomadic more now than ever, and the spectator takes part in a grand spectacle that shapes their identity.
Zmediatyzowany sposób postrzegania i sukcesywne wypełnianie naszej rzeczywistości ruchomymi obrazami mają znaczący wpływ na percepcję odbiorcy, a co za tym idzie na interpretację dzieła filmowego. Nie możemy być twórcami współczesnego kina nie rozumiejąc zmian, jakie zachodzą obecnie w widowni filmowej i audiowizualnej. Współczesna widownia stała się bardziej niż kiedykolwiek nomadyczna, a widz uczestniczy w wielkim spektaklu formującym jego tożsamość.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11921
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Mróz - Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego.pdf128.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.