Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11931
Title: Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń
Authors: Pyżalski, Jacek
Klichowski, Michał
Keywords: ICT
dzieci przedszkolne
TIK
technologie informacyjno-komunikacyjne
Issue Date: 2014
Publisher: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych & Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Citation: Człowiek-media-edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2014, s. 305-319.
Abstract: Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rozwój dzieci stanowi poważny temat dyskursu publicznego. Jest to dyskurs częściej potoczny niż naukowy. Do tego bardzo często prowadzony jest on w obszarze skrajności – albo uwypuklając i czasami demonizując zagrożenia albo też w utopijny sposób koncentrując się na korzyściach. Tekst, który przedstawiamy próbuje w sposób naukowy omówić zagadnienia wykorzystania TIK przez dzieci w weku przedszkolnym wskazując na czynniki, które są istotne i decydują o tym, czy takie wykorzystanie przyniesie korzyści, czy szkody. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż pomimo ważności problemu ilość prac naukowych go dotyczących jest relatywnie niska, w porównaniu choćby do prac dotyczących wykorzystania TIK przez preadolescentów i adolescentów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11931
ISBN: 978-83-7271-892-1
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technologie_informacyjno_komunikacyjne_a_dzieci_w_wieku_przedszkolnym.pdf369.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.