Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2014-10-27T08:57:50Z-
dc.date.available2014-10-27T08:57:50Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationCPP RPS Vol. 31 (2012), Poznan, pp. 1-38.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11941-
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony stosunkowo trwałemu podziałowi funkcjonującemu w ramach produkcji wiedzy między najbardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej a krajami Europy Środkowej i łączy go z różnicami historycznymi zachodzącymi (zarówno w okresie komunistycznym, jak i postkomunistycznym) między gospodarkami, społeczeństwami oraz systemami szkolnictwa wyższego i badań naukowych w dwóch częściach Europy. Pokazuje, że dziedzictwo okresu komunistycznego w czterech największych gospodarkach naszego regionu (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) ma duże znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości obydwu systemów. Jednocześnie duże znaczenie odgrywa dziedzictwo okresu postkomunistycznego, zwłaszcza pierwszej dekady po upadku komunizmu, kiedy to uniwersytety naszego regionu stały się mniej zaangażowane w tradycyjną produkcję wiedzy i bardziej zaangażowane w kształcenie w systemach gwałtownie przechodzących procesy umasowienia. W części drugiej artykuł zajmuje się rolą komunistycznego i postkomunistycznego dziedzictwa w produkcji wiedzy, a w części trzeciej krótko analizuje reformy szkolnictwa wyższego i skromną obecność uniwersytetów środkowoeuropejskich w globalnych i europejskich rankingach uniwersyteckich. Najważniejszą część artykułu stanowią części 4 i 5, w których poddajemy pod dyskusję związki między produkcją wiedzy, konkurencyjnością gospodarczą oraz otoczeniem regulacyjnym, w którym funkcjonują uniwersytety i firmy opierające swoje funkcjonowanie na wiedzy. Dyskusja w częściach 4 i 5 opiera się na międzynarodowych porównaniach konkurencyjności gospodarczej z prostego powodu: sektory szkolnictwa wyższego i innowacji stały się nieodłączną częścią globalnych rankingów konkurencyjności, a uniwersytety potencjalnie, w ramach coraz silniejszego w ostatnich dwudziestu latach dyskursu gospodarki opartej na wiedzy i dyskursu wagi ekonomicznej uniwersytetów (knowledge economy i economic relevance) stają się stopniowo częścią proponowanych rozwiązań aktualnych problemów gospodarczych w Europie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherCenter for Public Policy Research Papers Seriespl_PL
dc.titleUniwersytety i produkcja wiedzy w Europie Środkowej (CPP RPS 31/2012)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:2012, Vol. 31. Uniwersytety i produkcja wiedzy w Europie Środkowej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.31_Kwiek.pdf407.64 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.