Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11956
Title: Droga na studia – fakty, odczucia, oceny (CPP RPS 42/2013)
Authors: Wasielewski, Krzysztof
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 42 (2013), Poznan, 2013, pp. 1-47.
Abstract: Kiedy zastanowić się nad znaczeniem terminu „droga na studia” pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl jest ścieżka edukacyjna rozumiana jako kolejne szczeble edukacji, typy kończonych szkół, wybrane specjalności, oceny szkolne czy przestrzenne usytuowanie szkoły. Istnieje też jednak wymiar subiektywny takiej ścieżki – pewne społeczno-kulturowe i psychologiczne aspekty pokonywania drogi na studia. Wśród wskaźników opisujących ten wymiar należy wymienić charakterystyki mentalne młodzieży, wsparcie najbliższych bądź jego brak, motywację jednostki, okoliczności podejmowania decyzji, ich determinanty, a także ocenę tych zdarzeń z perspektywy czasu, wreszcie towarzyszące temu świadomość, oceny, emocje. W tym sensie interesować nas tu będzie zarówno obiektywny, jak i subiektywny wymiar drogi prowadzącej do studiów. Zaczniemy od społecznych charakterystyk młodzieży, która dostała się na studia. Dalej przyjrzymy się jej przeszłości edukacyjnej, by wreszcie – na koniec – podjąć pytanie o motywy podejmowania studiów i postawy, reakcje najbliższego otoczenia. Czy da się powiedzieć, że ta droga na studia jest jakaś specyficzna, czy jest naznaczona „wiejskością”? Co by to było?
URI: http://hdl.handle.net/10593/11956
Appears in Collections:2013, Vol. 42. Droga na studia – fakty, odczucia, oceny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.42_Wasielewski.pdf514.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.