Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11963
Title: Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego (CPP RPS 17/2010)
Authors: Kwiek, Marek
Issue Date: 2010
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 17 (2010), Poznan, pp. 1-41.
Abstract: Cele i zadania strategiczne szkolnictwa wyższego (SW) w Polsce nie mogą ignorować celów i zadań strategicznych europejskich systemów edukacyjnych, które wyłaniają się w ostatniej dekadzie i które w skali całej Europy stają się coraz bardziej zbieżne. Nigdy przedtem polityka edukacyjna państw UE nie stawiała sobie tak zbliżonych celów i zadań, nie posługiwała się w swoich dokumentach tak bliskimi – i zarazem tak nowymi w porównaniu z poprzednimi dekadami – pojęciami i kategoriami (np. zatrudnialność, równość dostępu, partnerstwa z przedsiębiorstwami, premia płacowa za wykształcenie, stopa zwrotu z edukacji, wyniki kształcenia, mobilność, współodpłatność etc). Nigdy przedtem nie toczyła się również tak szeroka dyskusja z udziałem wszystkich państw UE na temat przyszłości SW (a zwłaszcza uniwersytetów badawczych, research-intensive universities) na forum międzyrządowym (proces boloński) i unijnym (strategia lizbońska, agenda modernizacyjna uniwersytetów, Europejska Przestrzeń Badawcza). Myślenie o reformach na poziomie unijnym współgra z wprowadzaniem reform w życie w poszczególnych państwach UE.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11963
Appears in Collections:2010, Vol. 17. Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.17_Kwiek.pdf323.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.