Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1197
Title: Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury
Authors: Kardyni-Pelikánová, Krystyna
Keywords: postkolonializm
portret chłopa w polskiej literaturze
dialekt i kultura ludowa w literaturze polskiej i czeskiej
język mówiony i pisany w Czechach
twórczość B. Hrabala
problematyka przekładu polsko-czeskiego
postcolonialism
picture of the peasant in Polish literature
dialects and folk culture in Polish and Czech literature
spoken and written language in the Czech Republic
Hrabal’s works
problems of Polish-Czech translation
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 107-120
Abstract: Autorka stwierdza istnienie pewnych szczególnych kłopotów translatorskich przy wzajemnych przekładach z obu literatur. Stara się je usytuować na tle rozwijających się badań postkolonialnych. Chociaż oba etnosy lub ich literatury nigdy nie wchodziły z sobą w związki zależnościowe typu kolonialnego, konsekwencje ich dawnych parakolonialnych czy kolonialnych uzależnień znalazły odbicie w obu kulturach i dyskursach, stanowiąc dla tłumaczy źródło trudnych do przezwyciężenia kłopotów.
The author ascertains the existence of certain translation problems in reciprocal translation from both literatures. She attempts to situate them in the context of the developing postcolonial research. Although both ethnoses and their literatures have never had any colonial relationships, the consequences of their past paracolonial or colonial addictions have been reflected in both cultures and discourses constituting a source of problems for translators.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1197
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-7_Kardyni-Pelikanova K,, Na marginesie postkolonialnych oczytan.pdf204.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.