Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKardyni-Pelikánová, Krystyna-
dc.date.accessioned2011-07-19T07:24:24Z-
dc.date.available2011-07-19T07:24:24Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 107-120pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1197-
dc.description.abstractAutorka stwierdza istnienie pewnych szczególnych kłopotów translatorskich przy wzajemnych przekładach z obu literatur. Stara się je usytuować na tle rozwijających się badań postkolonialnych. Chociaż oba etnosy lub ich literatury nigdy nie wchodziły z sobą w związki zależnościowe typu kolonialnego, konsekwencje ich dawnych parakolonialnych czy kolonialnych uzależnień znalazły odbicie w obu kulturach i dyskursach, stanowiąc dla tłumaczy źródło trudnych do przezwyciężenia kłopotów.pl_PL
dc.description.abstractThe author ascertains the existence of certain translation problems in reciprocal translation from both literatures. She attempts to situate them in the context of the developing postcolonial research. Although both ethnoses and their literatures have never had any colonial relationships, the consequences of their past paracolonial or colonial addictions have been reflected in both cultures and discourses constituting a source of problems for translators.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectpostkolonializmpl_PL
dc.subjectportret chłopa w polskiej literaturzepl_PL
dc.subjectdialekt i kultura ludowa w literaturze polskiej i czeskiejpl_PL
dc.subjectjęzyk mówiony i pisany w Czechachpl_PL
dc.subjecttwórczość B. Hrabalapl_PL
dc.subjectproblematyka przekładu polsko-czeskiegopl_PL
dc.subjectpostcolonialismpl_PL
dc.subjectpicture of the peasant in Polish literaturepl_PL
dc.subjectdialects and folk culture in Polish and Czech literaturepl_PL
dc.subjectspoken and written language in the Czech Republicpl_PL
dc.subjectHrabal’s workspl_PL
dc.subjectproblems of Polish-Czech translationpl_PL
dc.titleNa marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literaturypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-7_Kardyni-Pelikanova K,, Na marginesie postkolonialnych oczytan.pdf204.84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.