Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12014
Title: Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich (CPP RPS 56/2013)
Authors: Musiał, Kazimierz
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 56 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-30.
Abstract: Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie regionalizacji i globalizacji jako punktów węzłowych dyskursu zmiany w polityce państw nordyckich. Przekładały się one na skuteczne tworzenie strategii rozwojowych i efektywne dostosowanie społeczeństw nordyckich do nowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Paradygmaty regionalizacji i globalizacji zostają omówione z w kontekście nordyckiej polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W ostatniej części rozdziału podjęta zostaje próba zastanowienia się nad celowością i skutecznością budowania strategii w polityce publicznej w odniesieniu do dominujących w danym czasie megatrendów i paradygmatów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12014
Appears in Collections:2013, Vol. 56. Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.56_Musial.pdf363.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.