Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12029
Title: Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju (CPP RPS 58/2013)
Authors: Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
Keywords: szkolnictwo wyższe
good governance (dobre rządzenie)
polityki publiczne
legislacja
prawo o szkolnictwie wyższym
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 58 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-18.
Abstract: Artykuł odzwierciedla ogólną tezę, iż misją państwa jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju za pomocą odpowiedniej polityki, w tym prawa. Formułowanie polityki i stanowienie prawa wymaga od państwa sprawności rządzenia (good governance), która łączona jest z kategorią zarządzania publicznego. W ostatnich kilku latach w Polsce ma miejsce proces kształtowania polityki rozwoju i polityk publicznych, a towarzyszą temu działania państwa ukierunkowane na doskonalenie jakości rządzenia, zwłaszcza jakości zarządzania rozwojem. Uregulowania prawne w postaci nowelizacji ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego są w tym artykule potraktowane jako narzędzie polityki publicznej, a w szerszej perspektywie polityki rozwoju kraju. Celem rozważań nie jest treść polityki publicznej, ale wyeksponowanie kwestii procesów legislacyjnych w procesie formułowania polityki publicznej i próba zmierzenia się z problemem ich jakości. Sposób ustanawiania nowego prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego można bowiem ujmować jako swego rodzaju probierz sprawności państwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12029
Appears in Collections:2013, Vol. 58. Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.58_Dziedziczak-Foltyn.pdf321.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.