Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12037
Title: Przyszłość procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego (CPP RPS 68/2014)
Authors: Siwińska, Bianka
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 68 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-56.
Abstract: Artykuł stanowi fragment książki „Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech” (Warszawa, 2014). Jego celem jest zakreślenie najnowszych perspektyw dla rozwoju procesu internacjonalizacji polskich uczelni. Analizie poddana zostaje debata publiczna nt. internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego – od 2009 do końca 2013 roku. Przedstawione zostają rozwiązania legislacyjne oraz inicjatywy uczelni, grup uczelni, władz i organizacji pozarządowych wspierające rozwój procesu internacjonalizacji realizowane w tym okresie. Jako praktyczne uzupełnienie rozważań przeprowadzona zostaje analiza SWOT procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i na jej podstawie zaproponowany zostaje obszerny Zestaw Rekomendacji dla stymulacji tego procesu – na zróżnicowanych poziomach decyzyjnych: poziomie centralnym, poziomie władz samorządowych i poziomie uczelni.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12037
Appears in Collections:2014, Vol. 68. Przyszłość procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.68_Siwinska.pdf482.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.