Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12068
Title: Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej (CPP RPS 81/2014)
Authors: Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
Keywords: rozwój
modernizacja
rozwój społeczno-gospodarczy
wzrost gospodarczy
zacofanie
skok cywilizacyjny
transformacja
myśl strategiczna
edukacja
wiedza
szkolnictwo wyższe i nauka
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 81 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-30.
Abstract: Proponowana w tekście próba zdiagnozowania polityki rozwoju w Polsce, w tym polityki rozwoju szkolnictwa wyższego, oraz – niezbędnej w kierowaniu rozwojem – myśli strategicznej, została ujęta w szerszym kontekście problematyki socjologii i ekonomii rozwoju. Z uwagi na doświadczenia transformacyjne Polski, w rozważaniach tych przywołano koncepcję rozwoju „doganiającego” i modernizacji „imitacyjnej”. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostrzegane na świecie (i empirycznie dowiedzione) znaczenie edukacji i nauki dla rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju cywilizacyjnego. Zważywszy na opóźnione w czasie korzyści z inwestowania państwa w edukację i naukę, podkreślona została nieodzowność formułowania długofalowej i zintegrowanej z innymi politykami rozwoju polityki edukacyjnej. Główna teza artykułu dotyczy niedoceniania przez ponad dwie dekady przez decydentów w Polsce szkolnictwa wyższego i nauki jako czynników modernizacyjnych, czynników prorozwojowych. W tym kontekście istotne jest, czy Polska potrafi dokonać skoku cywilizacyjnego, co jest jednoznaczne z tym, czy dostrzega rolę tych sektorów w nadrabianiu przez Polskę zacofania i w „doganianiu Europy”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12068
Appears in Collections:2014, Vol. 81. Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.81_Dziedziczak-Foltyn.pdf401.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.