Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12072
Title: Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce (CPP RPS 85/2014)
Authors: Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
Keywords: szkolnictwo wyższe
jakość
kontrola jakości
zapewnianie jakości
doskonalenie jakości
jakość kształcenia
kultura jakości
Total Quality Management
TQM
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 85 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-45.
Abstract: Jakość jest postrzegana jako standard nowoczesności nie tylko w sferze przemysłu i biznesu, ale wkroczyła z całym impetem także w dziedzinę edukacji, w tym do sektora szkolnictwa wyższego. Rynkokratyczny porządek współczesnego świata, utowarowienie wiedzy, kapitalizm akademicki i nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym - wszystko to prowadzi nieodwołalnie do nadania jakości w szkolnictwie wyższym szczególnej rangi. Widać to wyraźnie w procesach instytucjonalizowania kwestii zapewniania jakości podejmowanych od dawna w Europie a od niedawna też w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Artykuł stanowi próbę syntetycznego i temporalnego ujęcia praktyki kontroli i zapewniania jakości w sektorze szkół wyższych w krajach nordyckich i w Polsce. Zasadniczym celem zaprezentowanych w nim rozważań jest jednak kwestia manifestowania i promowania kultury jakości w szkolnictwie wyższym. W centrum uwagi obojga autorów znalazły się takie zagadnienia, jak rozdział między zewnętrznymi regulacjami a uwewnętrznionymi wartościami składającymi się na kulturę jakości oraz rozpatrywanie wykorzystania w szkolnictwie wyższym projakościowego narzędzia stosowanego dotąd w zarządzaniu – Total Quality Management (TQM ).
URI: http://hdl.handle.net/10593/12072
Appears in Collections:2014, Vol. 85. Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.85_Dziedziczak-Foltyn_Musial.pdf495.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.