Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12089
Title: Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej
Other Titles: Axiological assumptions of the application of the goal-interpretation directive
Authors: Smolak, Marek
Keywords: reguła konwencjonalna
reguła konstytutywna
wykładnia celowościowa
dyrektywy preferencji wykładni prawa
wartości prawa
conventional rule
constitutive rule
goal-interpretation
goal interpretation preference directive
law value
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 5-12
Abstract: W artykule chciałbym wykazać, że dyrektywy preferencji wykładni prawa są konwencjonalnymi regułami konstytutywnymi. Nadto argumentuję, że w sytuacji wystąpienia konfliktu w stosowaniu dyrektyw preferencji (dyrektyw wykładni drugiego stopnia) podstawową rolę w rozwiązywaniu powyższego konfliktu odgrywają wartości prawa.
***In this paper I would like to prove that goal-interpretation directives in law are conventional constitutive rules. I further argue that in a situation of a conflict in the application of preference directives (second grade interpretation directives) it is the law values that play a predominant role in soloving the problem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12089
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.1
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01. Marek Smolak.pdf392.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.